Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 9045.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03 in 34/04) se v 49. členu v prvem odstavku za besedo »domačega« in za besedo »zunanjega« črta beseda »dolgoročnega«.
2. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se v okviru konta 4119 – Drugi transferi posameznikom odpre nov podkonto, ki se glasi:
»411922 – Izplačila družinskemu pomočniku«.
3. člen
V okviru konta 7111 – Upravne takse in pristojbine se nazivi naslednjih podkontov spremenijo tako, da se glasijo:
»711100 – Upravne takse (tar. št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96a-98 iz ZUT)
711102 – Takse s področja trošarin (tar. št. 50 iz ZUT)
711121 – Gradbene upravne takse (tar. št. 37-42 iz ZUT)«.
4. člen
V okviru konta 7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU se spremeni naziv podkonta 786000 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU, tako da se glasi:
»786000 – Prejeta sredstva iz proračuna EU za povračila potnih stroškov na sestankih Sveta EU«.
5. člen
V okviru konta 7860 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»786099 – Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004 – 26/2004/4
Ljubljana, dne 28. junija 2004.
EVA 2004-1611-0140
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti