Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3358. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, stran 9043.

Na podlagi 36. in 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
1. člen
V pravilniku o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 44/01 in 51/03) se v XI. poglavju črta podnaslov »1. Obvestila«.
2. člen
Črta se 19. člen.
3. člen
Črta se podnaslov »2. Izkazi in spričevala«.
4. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(razdelitev izkazov, spričeval in obvestil)
Ob zaključku pouka v šolskem letu šola razdeli:
– učencem osemletne osnovne šole izkaze o šolskem uspehu, spričevala o končanem razredu in spričevala o končani osnovni šoli,
– učencem od prvega do osmega razreda devetletne osnovne šole spričevala,
– učencem devetega razreda obvestila o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v devetem razredu,
– učencem devetega razreda zaključna spričevala.
Učencem, ki opravljajo popravne, razredne oziroma predmetne izpite, se spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po opravljenem izpitu.«
5. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Učenci devetega razreda prejmejo obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja ob zaključku pouka v šolskem letu.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-48/2004
Ljubljana, dne 2. julija 2004.
EVA 2004-3311-0080
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti