Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2004 z dne 13. 7. 2004

Kazalo

3357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli, stran 9043.

Na podlagi 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97, 59/01 in 71/04) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 19/01, 74/02 in 26/03) se prvi odstavek 17. člena spremeni tako, da se glasi:
»Preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu prvega obdobja se opravlja pisno in ustno. Ob koncu drugega obdobja se preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi znanja opravlja pisno in ustno, lahko pa tudi samo pisno.«
2. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(vpogled in poizvedba)
Učenec in njegovi starši imajo možnost uveljaviti pravico do vpogleda v učenčev pisni izdelek z rezultati, doseženimi pri zaključnem preverjanju in ocenjevanju znanja, v prisotnosti učitelja na šoli in v rokih, določenih s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.
Učenec ima po vpogledu v pisni izdelek možnost poizvedbe na regijskem centru Državnega izpitnega centra. Pri poizvedbi glavni ocenjevalec oziroma njegov pomočnik preveri, ali je pisni izdelek učenca ocenjen v skladu z navodili za ocenjevanje.
Podrobnejša navodila o izvedbi vpogleda v pisne izdelke ob koncu tretjega obdobja ter o postopku poizvedbe sprejme Državna komisija.«
3. člen
Za 40. členom se doda nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(ugovor na oceno pri zaključnem preverjanju znanja)
Če učenec in njegovi starši menijo, da je bil učenec nepravilno ocenjen pri zaključnem preverjanju znanja, lahko pri ravnatelju v treh dneh po prejemu spričevala oziroma obvestila o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja vložijo obrazložen ugovor v skladu z zakonom o osnovni šoli ter pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2004.
Št. 011-03-50/2004
Ljubljana, dne 2. julija 2004.
EVA 2004-3311-0082
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti