Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3080. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, stran 8449.

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 10. redni seji dne 31. 6. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje, objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/03 z dne 17. 1. 2003 se spremeni tako, da se v 10. členu besedilu pod naslovom Odstranjevanje odpadkov doda nov, drugi odstavek, ki glasi:
»Zbirna mesta za odpadke (posamična, skupna, zbirni center) v ureditvenem območju ZN se lahko uredijo v okviru zelenih površin. Prostori za zbiranje se v tem primeru tlakujejo, možna je tudi izvedba kovinskih nadstrešnic in ograj.«
2. člen
Vse ostale določbe Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje (Uradni list RS, št. 5/03) ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/02
Vransko, dne 7. junija 2004.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost