Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3078. Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje, stran 8449.

Na podlagi 18. in 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 21. in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., spremembe 73/02, 117/02 in 43/2003) je Občinski svet občine Kočevje na11. redni seji dne 24. 5. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
o dopolnitvah sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 34 /04)
1. člen
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34 /2004) se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in pogoje koriščenja javnih športnih objektov se izvaja v skladu s posebnim aktom – pravilnikom o vrednotenju, financiranju, koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v občini Kočevje. Za objekte oziroma dele objektov navedene v 2. členu Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34 /04), se izvaja upravljanje v skladu z določbami o javnih naročilih in javnih financah. V sklopu del za upravljanje, se opravljajo tudi strokovna delo za šport v Občini Kočevje. Podrobnejši obseg in način upravljavskih del za posamezne športne objekte, obseg strokovnih nalog za šport, določi župan s sklepom oziroma razpisnimi pogoji. Z izbranim ponudnikom župan sklene ustrezno pogodbo.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-2/04-153
Kočevje, dne 2. junija 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost