Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3061. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 390/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 8411.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, dne 20. 5. 2004, sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 390/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 390/2 – parkirišče v izmeri 180 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 580, k.o. Stara vas in je v lasti Slobko Janeza, Skocjan 10, Koper v deležu do ene polovice in Slobko Marjetke Marjance, Cesta 4. julija 107, Krško v deležu do ene polovice.
II
Nepremičnina se kupi iz razloga, ker v naravi predstavlja avtobusno postajališče in je v funkciji javnega dobra.
III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in za ceno 319.680 SIT, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec.
IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, bo na predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-30/2002-507
Krško, dne 20. maja 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost