Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2004 z dne 21. 6. 2004

Kazalo

3060. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 346/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini, stran 8411.

Na podlagi 29. in 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, dne 20. 5. 2004, sprejel
S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 346/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 346/2 – cesta v izmeri 1 01 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 32, k.o. Stara vas in je solast Deržanič Ane Marije, stanujoče Ljubljana, Črtomirova ulica 24, v deležu do 1/2, Koritnik Mihaela, stanujočega Krško, Poljska pot 2, v deležu do 1/6, Jenčič Bernarde, stanujoče Sotelsko 5, Krško, v deležu do 1/6 in Koritnik Rudolfa, stanujočega Krško, Ulica Tončke Čečeve 5, v deležu do 1/6.
II
Predmetna nepremičnina je bila uporabljena za razširitev ceste in ureditev pločnika v Krškem, na Cesti 4. julija v Stari vasi in je v funkciji javnega dobra.
III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na način, ki ga določajo predpisi in za ceno 179.376 SIT, ki jo je določil sodno zapriseženi cenilec.
IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, bo na predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-32/2003-506
Krško, dne 20. maja 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost