Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2941. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju političnih strank v Občini Prevalje, stran 8158.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odločba US, 70/00, 51/02) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03), je Občinski svet občine Prevalje na 12. seji dne 3. 6. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju političnih strank v Občini Prevalje
1. člen
V pravilniku o financiranju političnih strank v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 4/02), se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
Političnim strankam, ki so kandidirale svoje kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet in so prejele najmanj 50% glasov, kot jih je potrebno za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: število mest v občinskem svetu x 50:100), pripadajo sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah tako, da skupna vrednost sredstev znaša 0,34% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog (primerna poraba) za posamezno leto.
2. člen
Ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-07-8/99-6
Prevalje, dne 3. junija 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost