Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2938. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Prebold, stran 8153.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00, 87/01, 51/02 in 108/03) in 15 člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 17. redni seji dne 27. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem prispevku za novorojence
v Občini Prebold
1. člen
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratnega prispevka za novorojence družinam z območja Občine Prebold, rojene v tekočem letu. Določa postopek, upravičence in višino enkratnega prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna pomoč novorojencu, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo prispevka se zagotovijo v proračunu Občine Prebold.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta eden od staršev in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Prebold.
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec živi in ima stalno prebivališče v Občini Prebold.
4. člen
Občinska uprava, na podlagi podatkov matične službe, obvesti upravičence o njihovi pravici do prispevka po tem pravilniku.
5. člen
Upravičenec prejme darilni bon, z vpisano vrednostjo, na županovem slavnostnem sprejemu novorojencev.
6. člen
Višino enkratnega prispevka določi na predlog odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občinski svet občine Prebold, za vsako proračunsko leto posebej. Z uveljavitvijo tega pravilnika znaša za leto 2004 enkratni prispevek v vrednosti 30.000 SIT.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za vse novorojence rojene od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 102-02/00
Prebold, dne 27. maja 2004.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost