Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2918. Aneks k tarifni prilogi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije, stran 8134.

Na podlagi Kolektivne pogodbe za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS, št. 44/98 in 87/03) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 stranke:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za nekovine
in
kot predstavniki delojemalcev:
– SSS – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
A N E K S
k tarifni prilogi za dejavnosti pridobivanja
in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe za dejavnost pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije in tarifne priloge k tej pogodbi določamo s tem aneksom način in višino posebnega dodatka k izplačani bruto plači pri pravnih subjektih, za katere se uporablja ta Kolektivna pogodba.
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se na podlagi pričakovane rasti življenjskih stroškov v letu 2004 bruto plača vsakega zaposlenega plačanega po Kolektivni pogodbi, poveča od 1. julija 2004 dalje za 6.285 SIT bruto.
3. člen
Na podlagi ugotovljene rasti produktivnosti dela se izplačani znesek iz 2. člena dodatno poveča:
– od 1. oktobra 2004 dalje v višini bruto 1.964 SIT na delavca
– od 1. decembra 2004 dalje se ta dodatek poveča v višini razlike med že uvedenim dodatkom in ugotovljenim povečanjem na osnovi uradnih podatkov (rast produktivnosti minus 1 odstotna točka).
4. člen
Če so se plače pri posameznem delodajalcu do začetka uporabe tega aneksa v letu 2004 že povečale, a za manj, kot je predvideno v 2. in 3. členu tega aneksa se ob njegovi uveljavitvi izplača le razlika.
5. člen
Posebni dodatek iz 2. in 3. člena tega aneksa se izplačuje k izplačani bruto plači delavca tako dolgo, dokler se ne vključi v sistem plač po Kolektivni pogodbi dejavnosti.
6. člen
Podpisniki soglašamo, da se za leto 2005 ugotovita usklajevalna zneska na enak način in po enakem postopku, kot za leto 2004, upoštevaje rast življenjskih stroškov in produktivnosti dela.
7. člen
Aneks se začne uporabljati naslednji dan po podpisu in se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
V primeru spora se uporabljajo določila kolektivne pogodbe.
Ljubljana, dne 12. maja 2004.
Podpisniki:
Predstavniki delojemalcev:
– SSS – Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
Predsednik
Janez Justin l. r.
Predstavnika delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za nekovine
Predsednik
Upravnega odbora
Marjan Lorger l. r.
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za nekovine
Predsednica
Marina Kunej l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa k tarifni prilogi h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisani v register kolektivnih pogodb z datumom 17. 5. 2004 pod zap. št. 57/1 in št. spisa 104-01-001/98-7.

AAA Zlata odličnost