Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2917. Sklep o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, stran 8132.

Na podlagi 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 76/03 in 110/03), 7. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03) in tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju
s tujino
1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 102/03 in 135/03) se v 6. točki V. poglavja v zapisu VP 01 oznaka "3N" v polju Država spremeni tako, da se glasi: "3AN".
2
V 7. točki V. poglavja se v zapisu VP 60 oznaka "3N" v polju Država partnerja spremeni tako, da se glasi: "3AN".
3
V 8. točki V. poglavja se v zapisu VP 70 oznaka "3N" v polju Država partnerja spremeni tako, da se glasi: "3AN".
4
V 9. točki V. poglavja se v zapisu VP 66/77 oznaka "3N" v polju Valuta konverzije/država partnerja spremeni tako, da se glasi: "3AN".
5
V 7. in 8. točki V. poglavja se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Banka mora poročati o vsaki posamezni transakciji oziroma v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, št. 2560/2001 o čezmejnih plačilih v evrih, razen v primerih, ko je z Banko Slovenije drugače dogovorjeno."
6
V 1. točki VI. poglavja se v alineah g in h beseda "kupec" zamenja z besedama "prevzemnik obveznosti".
7
V 3.1 točki VI. poglavja se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: "Obveznik poročanja in Banka Slovenije se lahko dogovorita za drugačen način in roke spremljanja kreditnih poslov."
8
V prilogi "Plačilni promet s tujino-terjatve in obveznosti do tujine-seznam kontov" se brišejo konti 310*, 311, 701*, 708*, 801*, 808* in 818* ter dodajo naslednji konti:
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|KONTO    |DINAMIKA  |POROČILO  |TRANSAKCIJE |TRANSAKCIJE |POROČILO PO |
|IZ KONTNEGA |POROČANJA  |PO VALUTAH |PROMETA   |PROMETA   |DRŽAVAH   |
|OKVIRA   |      |      |V BREME   |V DOBRO   |      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3100    |dnevno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3101    |dnevno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3102    |dnevno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3103    |dnevno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3104    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3105    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3108    |dnevno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3110#    |dnevno   |      |x      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|3111#    |dnevno   |      |x      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7010    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7011    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7012    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7013    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7080    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7081    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7082    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7083    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7084    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7085    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7086    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7087    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7088    |dekadno   |x      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|7089    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8180    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8181    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8182    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8183    |dekadno   |x      |x      |x      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8184    |mesečno   |      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8185    |mesečno   |      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8186    |mesečno   |      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|8187    |mesečno   |      |      |      |x      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
9
V šifrantu plačil iz tujine in plačil v tujino se doda nova šifra:
+--------------------------------------------------------+----------+---------+
|OPIS                          |PLAČILA  |PLAČILA V|
|                            |IZ TUJINE |TUJINO  |
+--------------------------------------------------------+----------+---------+
|Čezmejna plačila v evrih v države oziroma iz držav EU do|888    |888   |
|vrednosti 12.500 (kadar prava osnova ni znana)     |     |     |
+--------------------------------------------------------+----------+---------+
10
V šifrantu rezidentov in nerezidentov (matične številke) se briše matična številka "6000053 rezident-oseba zaposlena v svobodnem poklicu".
11
V šifrantu držav, mednarodnih institucij in organizacij se briše šifra "1G – Other UN Organisations (Druge organizacije Združenih narodov)".
12
Ta sklep o spremembah in dopolnitvi navodila začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 31. maja 2004.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost