Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2906. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2004, stran 8078.

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 40/03 – odločba US, 63/03 – odločba US in ZIPRS0304-A, 135/03 in 2/04 – ZDSS-1) objavlja minister za finance
m i n i m a l n o z a j a m č e n o
d o n o s n o s t
na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2004
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 40/03 – odločba US, 63/03 – odločba US in ZIPRS0304-A, 135/03 in 2/04 – ZDSS-1) in Pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št. 21/01) za mesec maj 2004 znaša 4,38% na letni ravni, oziroma 0,36% na mesečni ravni.
Št. 404-04-2/2004/12
Ljubljana, dne 2. junija 2004.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost