Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2905. Odlok o spremembah Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004, stran 8077.

Na podlagi 5. in 7. ter v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04) in v zvezi z 2. členom Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 43/03, 81/03, 117/03 in 32/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah Odloka o višini sredstev
za ukrepe kmetijske strukturne politike
in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunski leti 2003 in 2004
1. člen
V Odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 46/03, 81/03, 117/03, 32/04 in 34/04 – popr.) se v 2. členu v 5. točki podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
 
»b) za leto 2004 do višine 114,940.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 88,940.000 SIT,
– za sanacijo nedokončanih komasacij do 25,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 1,000.000 SIT;«.
8. točka se spremeni tako, da se glasi:
»8. proračunska postavka 5538 – ukrep: Program podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje za leto 2004 do višine 1.764,654.952 SIT:
a) za realizacijo javnih razpisov iz leta 2002 in realizacijo javnih razpisov, začetih v letu 2003, do 1.336,902.932 SIT, od tega:
– za program prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev do 550,000.000 SIT,
– za pomoč za nadomestilo škode do 38,000.000 SIT,
– za prestrukturiranje kmetijskih zadrug do 748,902.932 SIT;
 
b) za realizacijo novih javnih razpisov v letu 2004 do 182,000.000 SIT, od tega:
– za podpore za prevzem kmetij do 100,000.000 SIT,
– za pomoč za nadomestilo škode do 82,000.000 SIT;
 
c) za spremljajoče ukrepe – storitve do 3.390.000 SIT;«.
 
V 9. točki se podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
 
»b) za leto 2004 do višine 1.504,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti do 1.500,000.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 4,000.000 SIT;«.
 
V 10. točki se podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) za leto 2004 do višine 193,682.109 SIT:
– za sprejete obveznosti do 193,682.109 SIT;«.
 
V 11. točki se podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
 
»b) za leto 2004 do višine 101,000.000 SIT:
– za sprejete obveznosti iz 2002 do 4,000.000 SIT,
– za realizacijo javnega razpisa za namene razvojnih programov podeželja do 44.300.000 SIT,
– za sprejete obveznosti do 39,400.000 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 13,300.000 SIT;«.
 
V 12. točki se podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
 
»b) za leto 2004 do višine 200,558.650 SIT:
– za sprejete obveznosti do 189,694.398 SIT,
– za spremljajoče ukrepe – storitve do 10.864.252 SIT;«.
 
V 13. točki se podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
 
»b) za leto 2004 do višine 236,954.612 SIT:
– za sprejete obveznosti do 236,954.612 SIT;«.
 
V 16. točki se podtočka b) spremeni tako, da se glasi:
 
»b) za leto 2004 do višine 117,558.000 SIT:
– za izvedbo javnih razpisov do 65.000.000 SIT.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-28
Ljubljana, dne 10. junija 2004.
EVA 2004-2311-0274
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost