Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2902. Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 8074.

Na podlagi sedmega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 42/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
Trošarina za cigarete se določi na osnovi drobnoprodajne cene cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda.
2. člen
Drobnoprodajno ceno za posamezno vrsto cigaret določi proizvajalec oziroma uvoznik oziroma davčni zastopnik oziroma pooblaščeni ali nepooblaščeni prejemnik cigaret v tolarjih.
Drobnoprodajna cena velja za posamezno vrsto cigaret za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo v prostocarinskih prodajalnah ter za prodajo na ladjah in letalih na linijah mednarodnega prometa.
3. člen
Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda na dan 1. julija 2004 znaša 410 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.
4. člen
Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini 3035,4057 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 42,5607% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.
5. člen
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, se plačuje specifična trošarina v višini 1821,2434 tolarjev za 1000 kosov cigaret.
Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah, se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 25,5364% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.
6. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. julija 2004 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 42/04) mora na dan 30. junija 2004 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 114/02, 42/03, 76/03, 135/03, 29/04 in 48/04) v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656-0604.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2004.
Št. 421-11/2001-9
Ljubljana, dne 7. junija 2004.
EVA 2004-1611-0127
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost