Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2899. Razpis za prijavo možnih kandidatov za predsednika in tri člane Državne revizijske komisije, stran 8073.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/2002, 2/2004 – ZPNNVSM, 42/2004) in sklepa 22. seje Mandatno-volilne komisije Državnega zbora Republike Slovenije z dne 10. junija 2004 objavljam
R A Z P I S
za prijavo možnih kandidatov za predsednika
in tri člane Državne revizijske komisije
1
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja v 5. členu določa, da predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog komisije, pristojne za volitve in imenovanja. Pristojna komisija objavi razpis za možne kandidate za predsednika in člane najmanj šest mesecev pred iztekom mandata. Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo status državnega funkcionarja, katerih mandat traja pet let in so lahko ponovno imenovani.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
– da je dopolnil 30 let starosti,
– da ni obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil.
Predsednik in dva člana morajo imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit, ostala člana pa univerzitetno izobrazbo ekonomske oziroma tehniške smeri.
2
Glede na to, da z dnem 22. december 2004 preneha mandat predsedniku in trem članom Državne revizijske komisije, Mandatno-volilna komisija vabi k sodelovanju možne kandidate za:
a) predsednika Državne revizijske komisije
in
b) tri člane Državne revizijske komisije,
da se prijavijo na razpis.
3
Možni kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
Pod točko 2.a)
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
Pod točko 2.b)
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije in, da aktivno obvlada slovenski jezik,
– potrdilo o univerzitetni izobrazbi pravne smeri in opravljenem pravniškem državnem izpitu ali potrdilo o univerzitetni izobrazbi ekonomske oziroma tehniške smeri,
– potrdilo, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja na zaporno kazen, ki je daljša od šestih mesecev,
– dokazilo, da ima vsaj dve leti delovnih izkušenj na področju javnih naročil,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj.
4
Prijave z dokazili, navedenimi v 3. točki tega razpisa, naj možni kandidati posredujejo v roku 8 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, poštni predal P.P. 636 z oznako: »PRIJAVA NA RAZPIS«. Prijave brez zahtevanih dokazil ne bodo upoštevane.
Št. 450-02/99-10/27
Ljubljana, dne 10. junija 2004.
Predsednik
Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost