Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2004 z dne 28. 5. 2004

Kazalo

2752. Pravilnik o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini, stran 7648.

Na podlagi 21c. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 60/95, 38/99 in 50/04) in za izvrševanje 4. člena Uredbe določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 96/99, 29/00, 102/00, 85/01, 39/03 in 55/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo
o članarini
1. člen
Ta pravilnik določa obrazec za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količin obveznih rezerv nafte in njenih derivatov ter za prijavo o članarini.
2. člen
Fizične in pravne osebe, ki so v preteklem letu in/ali tekočem letu proizvedle ali vnesle na ozemlje Republike Slovenije več kot 25 ton naftnih derivatov (motorni bencini, letalski bencin, letalsko gorivo na bencinski bazi, dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin, letalsko gorivo na kerozinski bazi in kurilna olja) predložijo Zavodu Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov ter ministrstvu, pristojnemu za preskrbo, prijavo po vrstah proizvodov o vnesenih količinah naftnih derivatov na ozemlje Republike Slovenije od katerih se lahko odštejejo količine iznesene iz ozemlja Republike Slovenije, vendar pa morajo biti te količine na prijavi posebej izkazane. Prijava mora biti posredovana na obrazcu iz Priloge tega pravilnika, ki je njegov sestavni del, do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec oziroma do petnajstega januarja za preteklo leto.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini (Uradni list RS, št. 10/00, 71/01 in 43/02).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 345-12/2003-234
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
EVA 2004-2111-0073
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina