Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2639. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih, stran 7341.

Na podlagi 24. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
1. člen
V Uredbi o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Uradni list RS, št. 4/02) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(mejni prehod Gruškovje)
Mejni prehod Gruškovje se kot cestno vstopno mesto za pošiljke, za katere je obvezen inšpekcijski pregled, prične uporabljati, ko Fitosanitarna inšpekcija prevzame objekt v uporabo od pooblaščenega investitorja.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 325-11/2002-2
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
EVA 2004-2311-0273
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
PRILOGA 1

               SEZNAM VSTOPNIH MEST

  Za vstopna mesta se štejejo mejni prehodi v naslednjih krajih:
  1. za železniški promet: Dobova;
  2. za cestni promet: Gruškovje, Jelšane in Obrežje;
  3. za pomorski promet: Luka Koper;
  4. za zračni promet: Letališče Ljubljana – Brnik;
  5. za poštni promet: Pošta Ljubljana.

AAA Zlata odličnost