Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2638. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lenart-Spodnja Senarska, stran 7340.

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet uredbe)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska (v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
2. člen
(namen uredbe)
Zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve močno otežena ter da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov, se sprejme ta uredba.
2. VSEBINA UREDBE
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega lokacijskega načrta je utemeljen na podlagi:
– prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03).
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k.o. Radehova: 454/2, 457/1, 458, 460/1, 469, 526/2, 535, 539/2, 545, 549/1, 550/1, 555, 557, 584, 604, 607, 615, 619, 627/2, 636/3, 637/3, 638/2, 639, 641, 643, 708/1, 709, 711, 713, 716, 723, 724, 725;
– k.o. Šetarova: 207/2, 291, 292, 293, 297/4, 297/5, 298, 301, 302/1, 302/2, 304/1, 304/3, 306/1, 306/3, 307/1, 307/2, 307/5, 308, 309, 311, 310, 315/2, 315/3, 318/1, 318/4, 322/3, 325, 333/1, 354/1, 366/1, 374, 471, 506/3, 506/4, 506/5, 508, 509/1, 516, 517, 518, 519, 520, 552, 553, 554;
– k.o. Zamarkova: *33, *34, *35, *63, 51, 52, 53, 56, 57, 60/1, 60/2, 62, 63, 64/1, 64/2, 69/2, 70/2, 70/3, 71, 72, 73/1, 73/2, 76, 77, 80, 81, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 108, 111, 114, 115, 496, 497, 458, 463/1, 463/2, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 472, 473, 484, 485, 488, 489, 492, 493/1, 493/2, 500, 501, 504, 505, 507, 508/1, 509, 510/1, 510/2, 514, 515/1, 517, 518, 519, 538/1, 574/3, 581/2, 581/3, 581/4, 582, 583/1, 584/1, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 597, 599, 601/1, 601/2, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 61, 610/2, 614/1, 615, 616/1, 617/1, 618/1, 619, 632, 633, 634, 635, 640/1, 652/1, 659, 660, 665/1, 665/2, 666/1, 666/2, 667/1, 667/2, 668/1, 668/2, 669/1, 669/2, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 673/1, 673/2, 674/1, 674/2, 675/1, 675/2, 676/1, 676/2, 677/1, 677/2, 678/1, 678/3, 678/4, 678/5, 679/2, 700, 704, 717, 721, 722, 723/1, 723/2, 724, 725/1, 725/2, 726, 727/1, 727/4, 727/8, 727/10, 727/11, 727/2, 727/3, 727/4, 727/5, 727/6, 727/7, 727/8, 727/9, 727/13, 728/2, 728/3, 728/5, 728/6, 728/7, 729, 730, 735, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/1, 750/2, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767/1, 767/2, 768/1, 768/2, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 770/1, 771/1, 772, 773, 784, 785/1, 785/2, 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5, 790/4, 791/1, 793/1, 794, 795/1, 795/2, 796, 797/1, 797/2, 797/3, 798/1, 798/2, 799, 800/1, 802, 805, 806/1, 806/3, 806/4, 807, 832/1, 836/1, 838, 839, 840, 846, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 859, 871/1, 872, 875/1, 875/2, 877, 878/1, 879, 883, 884, 885/1, 885/3, 888, 889, 890, 891, 892, 903/1, 903/2, 903/3, 904/1, 904/2, 904/3, 913/1, 914/1, 914/2, 914/3, 916, 917/2, 917/3, 1013/1, 1025/3, 1027/1, 1027/2, 1030/1, 1030/2, 1033/5, 1033/8, 1033/9, 1037/2, 1037/4, 1037/5, 1038/12, 1040, 1041, 1042, 1043, 1342/2, 1343/2, 1344, 1345, 1346/2, 1352, 1353/1, 1362/4, 1365/23, 1365/24, 1365/25, 1365/26, 1365/27, 1365/28, 1365/29, 1365/30, 1365/32, 1365/35, 1365/36, 1365/37, 1365/38, 1365/39, 1365/6, 1389/1, 1393, 1395, 1413, 1414/1, 1414/2, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1429, 1467, 1469, 1470, 1471, 1484, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1518, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1537, 1538, 1542, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1558, 1559;
– k.o. Zgornja Senarska: 6, 125/1, 125/2, 127, 16/3, 16/7, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 19/1, 38, 44, 477, 481/2, 481/3, 491/1, 494/2, 501, 506, 507, 509/2, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 539;
– k.o. Varda: 230, 245/1, 245/2;
– k.o. Lenart v Slovenskih goricah: 5, 8/3, 8/6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31/2, 31/3, 40, 41, 42, 43, 44, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60, 61, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 189/2, 190/1, 193, 194, 200/1, 202/6, 203/1, 806/1, 811, 812, 819, 859, 860, 861, 863, 864/1, 864/2, 864/3, 865, 866, 867/1, 870, 871, 872, 873, 874, 1013, 1015/2, 1016, 1017, 1018, 1019, 1026, 1051, 1052, 1053, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1066, 1067, 1071, 1072, 1073, 1081, 1164/2, 1164/3, 1171/2, 1171/3, 1172/1, 1172/2, 1181, 1184/1, 1185, 1186, 1187/1;
– k.o. Zgornji Žerjavci: 1096/2, 1099, 1100, 1103.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
– parcelacija zemljišč in promet z njimi,
– urejanje trajnih nasadov,
– sprejemanje sprememb prostorskih aktov, ki veljajo na zavarovanem območju, in
– izvajanje gradenj, če za njih gradbeno dovoljenje še ni dokončno oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje, nosi stroške, ki bi utegnile nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Začasni ukrepi veljajo še eno leto po uveljavitvi državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska.
(3) Začasni ukrepi, navedeni v prvi in četrti alinei prvega odstavka prejšnjega člena, veljajo za investitorje državnega lokacijskega načrta do uveljavitve državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska.
3. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01/2002-3
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
EVA 2004-2511-0119
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost