Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2635. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, stran 7332.

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02, odl. US: U-I-224/00-15 in 110/02), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97), 5. in 6. člena Odloka o občinskih cestah v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/99 in 13/00) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03), je Občinski svet občine Sevnica na 12. redi seji dne 26. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica
1. člen
V 4. členu odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 96/99):
– se pri zapisu za zaporedno št. 5 spremeni podatek v stolpcu "Začetek ceste ali odseka" na vrednost R2-424;
– se pri zapisu za zaporedno št. 11 v stolpcu "Dolžina ceste v občini (m)" spremeni zgornji podatek na vrednost 5.576 in spodnji podatek na vrednost 2.287;
– se zapis pod zaporedno št. 27 nadomesti z zapisom:
+-----+-------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|Zap. | Št. | Začetek|    Potek ceste    | Konec |Dolžina|Preostala|
| št. | ceste | ceste |              | ceste |ceste v|dolž. v |
|   | ali |  ali |              | ali  |občini |sosednji |
|   |odseka | odseka |              | odseka | (m) | občini |
|   |    |    |              |    |    | (m)  |
+-----+-------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|27  |LC   |R3-738 |Ulčnik-Žel. postaja    |ŽP   | 400 |     |
|   |372270 |    |Tržišče          |Tržišče |    |     |
+-----+-------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
– se pri zapisih za zaporedno št. 28, 29, 30, 39 in 44 spremeni podatek LC 372270 ali LC 372271 v stolpcih "Začetek ceste ali odseka" oziroma "Konec ceste ali odseka" na vrednost R3-738;
– se pri zapisu za zaporedno št. 39 spremeni podatek v stolpcu "Dolžina ceste v občini (m)" na vrednost 5.501;
– se pod zaporedne številke od 51 do 53 dodajo zapisi:
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|Zap.|  Št. |Začetek |    Potek ceste    | Konec |Dolžina|Preostala|
| št.| ceste | ceste |              | ceste |ceste v|dolž. v |
|  |  ali | ali  |              | ali  |občini |sosednji |
|  | odseka | odseka |              | odseka | (m) | občini |
|  |    |    |              |    |    | (m)  |
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|51 |LC   |R1-215 |Mostec-Sp. Vodale-Zg.   |LC   | 4.135 |     |
|  |372470 |    |Vodale-Jeperjek      |372231 |    |     |
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|52 |LC   |RT-933 |Sele-(o. m. LA/SE)-Mala  |Tončkov | 1.307 | 2.824  |
|  |200230 |    |Lisca-Lisca        |dom   |    |     |
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|53 |LC   |LC   |Križje-Kostanjevica-(o. m. |LC   | 1.476 | 3.075  |
|  |425315 |425313 |TR/SE)-Svinjsko      |372293 |    |     |
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
– se v zapisu "Skupna dolžina cest (LC)..." številčna vrednost popravi na 225.043.
2. člen
V 5. členu:
– se v zapisu "Lokalne ceste v mestu Sevnica..." izbriše navedek "in v naselju Boštanj";
– se pod zaporedno št. 9 doda zapis:
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|Zap.|  Št. |Začetek |    Potek ceste    | Konec |Dolžina|Preostala|
| št.| ceste | ceste |              | ceste |ceste v|dolž. v |
|  |  ali | ali  |              | ali  |občini |sosednji |
|  | odseka | odseka |              | odseka | (m) | občini |
|  |    |    |              |    |    | (m)  |
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
|9  |LZ   |LZ   |NHM-Dobrava-Drožanjska   |LC   |1.050 |     |
|  |373090 |373010 |              |372091 |    |     |
+----+--------+--------+---------------------------+--------+-------+---------+
– se v zapisu "Skupna dolžina zbirnih mestnih in..." številčna vrednost popravi na 6.162.
3. člen
V 6. členu:
– se spremeni zapis pod zaporedno št. 21 na vsebino:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v | M  |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |JP  |LZ   |Dobrava-        |JP  |    |     |   |
|21 |872345|373090 |Pokopališče       |872344|756  |     |KK-11 |
|  |   |    |(Se)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se zapis pod zaporedno št. 27 nadomesti z zapisom:
+----+------+-------+----------------------+--------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste | Konec |Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |           | ceste |ceste |dolž. v | M  |
|  | ali | ali |           |  ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|           | odseka |občini | občini |   |
|  |   |    |           |    | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+----------------------+--------+-------+---------+------+
|  |   |    |Pokopališče-     |    |    |     |   |
|27 |JP  |JP   |Kvedrova       |Kvedrova|250  |     |KK-11 |
|  |872353|872345 |(Se)         |12   |    |     |   |
+----+------+-------+----------------------+--------+-------+---------+------+
– se spremenita zapisa pod zaporednima št. 42 in 56 na vsebino:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v | M  |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |   |    |Pot na Zajčjo Goro-odcep|   |    |     |   |
|42 |JP  |LC   |Kozjanska        |JP  |250  |     |KK-11 |
|  |872375|372051 |(Se)          |872386|    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Drožanjska ulica-    |LC  |    |     |   |
|56 |JP  |372091 |3            |372091|240  |     |KK-11 |
|  |872403|    |(Se)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se pri zapisu za zaporedno št. 77 spremeni podatek v stolpcu "Konec ceste ali odseka" na vrednost LC 372381;
– se pri zapisu za zaporedno št. 78 spremeni podatek v stolpcu "Začetek ceste ali odseka" na vrednost LC 372381;
– se v zapisu "Skupna dolžina javnih poti (JP) v mestu Sevnica in v naselju Boštanj..." številčna vrednost popravi na 20.737.
4. člen
V 7. členu:
– se pri zapisu za zaporedno št. 9 spremeni podatek v stolpcu "Št. ceste ali odseka" na vrednost JP 872031;
– se spremenijo zapisi pod zaporednimi št. 11, 18 in 26 na vsebino:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |JP  |R3-679 |Račica-         |JP  |    |     |   |
|11 |872042|    |pokopališče       |872041|710  |     |TR-48 |
|  |   |    |(Lo)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |JP  |JP   |Podradež-Cvibovšek-   |Radež |    |     |TR-  |
|18 |872062|872061 |Oder          |11  |1.350 |     |48,49 |
|  |   |    |(Lo)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |JP  |RT-933 |Liški potok-Mervič-   |Breg |    |     |TR-  |
|26 |872110|    |Gradišče-Jezernik    |21  |1.000 |     |48,49 |
|  |   |    |(Lo)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se pri zapisu za zaporedno št. 28 spremeni podatek v stolpcu "Konec ceste ali odseka" na vrednost JP 872031;
– se spremeni zapis pod zaporedno št. 30 na vsebino:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |   |R3-679 |Breg-Štavt-       |Breg |    |     |   |
|30 |JP  |    |Gradišče        |42  |630  |     |TR-49 |
|  |873392|    |(Lo)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se zapis pod zaporedno št. 33 nadomesti z zapisom:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |   |JP   |odcep Krašovec-     |Radež |    |     |   |
|33 |JP  |872043 |Močnik         |5A  |400  |     |TR-48 |
|  |872132|    |(Lo)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se spremeni zapis pod zaporedno št. 62 na vsebino:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |   |LZ   |Dobrava-Sv. Rok-    |LC  |    |     |   |
|62 |JP  |373090 |Brezje         |372091|3.880 |     |KK-  |
|  |872391|    |(Se)          |   |    |     |1,2,11|
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se pri zapisu za zaporedno št. 176 spremeni podatek v stolpcu "Začetek ceste ali odseka" na vrednost JP 872531;
– se spremenijo zapisi pod zaporednimi št. 189, 190, 248, 284, 285 in 315 na vsebino:
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste | Konec |Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |           | ceste |ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |           |  ali  | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|           | odseka |občini | občini |   |
|  |   |    |           |     | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
| 189|JP  |Žibert |Stagonce-Nova Gora- |JP    | 1.700 |     | KK-15|
|  |872563|    |Divjak        |873333  |    |     |   |
|  |   |    |(Bl)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |  LC |Baškovič-Dence-Kladje|  JP  |    |     |   |
| 190| JP | 372141|nad Blanco      | 872561 | 1.530 |     | KK-15|
|  |872565|    |(Bl)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Dedna Gora-Gornje  |     |    |     |   |
| 248| JP |  LC |Impolje       |  LC  | 3.400 |     | KK-21|
|  |872644| 372242|(Pr)         | 372241 |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Zavine-       |     |    |     |   |
| 284| JP |  JP |Paskvale       |Jablanica|  990 |     | MO-19|
|  |872867| 872866|(Bo)         |  52  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Apnenik-       |     |    |     |   |
| 285| JP |  JP |Zupan        | Apnenik |  450 |     | MO-19|
|  |872868| 872863|(Bo)         |  9  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Apnenik-odcep    |     |    |     |   |
| 315| JP |  JP |Šalamon       | Apnenik |  400 |     | MO- |
|  |873194| 873191|(Bo)         |  5A  |    |     | 9,10 |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
– se pri zapisu za zaporedno št. 327 spremeni podatek v stolpcu "Dolžina ceste v občini (m)" na vrednost 150;
– se zapisa pod zaporednima št. 329 in 368 nadomestita z zapisoma:
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste | Konec |Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |           | ceste |ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |           |  ali  | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|           | odseka |občini | občini |   |
|  |   |    |           |     | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |R1-215 |Radovan-Gozdarska  |Laze 9  |    |     |   |
|329 |JP  |    |koča         |     |1.500 |     |MO-  |
|  |873580|    |(Bo)         |     |    |     |19,20 |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Okroglice-odcep   |Okroglice|    |     |   |
|368 |JP  |372031 |Prebejšek      |3    |220  |     |TR-49 |
|  |872101|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
– se pri zapisih za zaporednimi št. 369, 370, 372, 373, 374 in 375 spremeni podatek v stolpcu "Začetek ceste ali odseka" na vrednost LC 372470;
– se pri zapisu za zaporedno št. 374 spremeni podatek v stolpcu "Konec ceste ali odseka" na vrednost LC 372470;
– se pri zapisu za zaporedno št. 387 spremeni podatek v stolpcu "Začetek ceste ali odseka" na vrednost LC 372270;
– se spremenijo zapisi pod zaporednimi št. 404, 412, 422 in 423 na vsebino:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |   |    |ŽP Tržišče-Polje pri  |   |    |     |   |
|404 |JP  |LC   |Tržišču-Gabrijele    |LC  |2.803 |     |MO-27 |
|  |873061|372270 |(Tr 2.403, Kr 400)   |372282|    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|412 |JP  |R3-738 |Razpet-Srednik-     |R3-738|1.800 |     |MO-7 |
|  |872993|    |Jelovec         |   |    |     |   |
|  |   |    |(Še)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|422 |JP  |LC   |Repšek-Murence-Bajtk-  |JP  |1.550 |     |MO-6 |
|  |873031|372321 |Radvanca        |873033|    |     |   |
|  |   |    |(Še)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|423 |JP  |LC   |Starina na Laporju-   |JP  |2.210 |     |MO-6 |
|  |873032|372321 |Podlogar-Kolarija-Bajtk |873031|    |     |   |
|  |   |    |(Še)          |   |    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se zapis pod zaporedno št. 441 nadomesti z zapisom:
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|     Potek ceste  | Konec|Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |            | ceste|ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |            | ali | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|            |odseka|občini | občini |   |
|  |   |    |            |   | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
|  |   |    |Suha Gora-Spodnje    |   |    |     |   |
|441 |JP  |LC   |Svinjsko        |JP  |800  |     |MO-15 |
|  |873141|372293 |(Še)          |873142|    |     |   |
+----+------+-------+------------------------+------+-------+---------+------+
– se pri zapisu za zaporedno št. 442 spremeni podatek v stolpcu "Začetek ceste ali odseka" na vrednost LC 425315;
– se spremeni zapis pod zaporedno št. 444 na vsebino:
+----+------+-------+-------------------+-----------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|   Potek ceste  | Konec  |Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |          | ceste  |ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |          |  ali   | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|          | odseka  |občini | občini |   |
|  |   |    |          |      | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+-------------------+-----------+-------+---------+------+
|444 |JP  |LC   |Kal-Fringer-    |Kladje /Kr.|1.245 |     |MO-4, |
|  |873144|372292 |Podkal       |13     |    |     |5,15 |
|  |   |    |(Še)        |      |    |     |   |
+----+------+-------+-------------------+-----------+-------+---------+------+
– se pri zapisu za zaporedno št. 454 spremeni podatek v stolpcu "TTN M 1:5000" na vrednost MO-7,8;
– se spremeni zapis pod zaporedno št. 473 na vsebino:
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|   Potek ceste   | Konec |Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |           | ceste |ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |           |  ali  | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|           | odseka |občini | občini |   |
|  |   |    |           |     | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Lindičeva dolina-  |     |    |     |   |
|473 |JP  |LC   |Gabrijelski hribi  |Gabrijele|500  |     |MO-16,|
|  |873104|372360 |(Kr)         |58    |    |     |26  |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
– se pri zapisih za zaporedno št. 385, 403, 410, 411, 413, 414, 416, 418, 420, 431, 446, 447, 450, 451, 458, 459, 461, 464, 466, 467, 468 in 469 spremeni podatek LC 372271 v stolpcih "Začetek ceste ali odseka" oziroma "Konec ceste ali odseka" na vrednost R3-738;
– se pod zaporedne številke od 474 do 497 dodajo novi zapisi:
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|Zap.| Št. |Začetek|   Potek ceste   | Konec |Dolžina|Preostala| TTN |
| št.| ceste| ceste |           | ceste |ceste |dolž. v |  M |
|  | ali | ali |           |  ali  | v  |sosednji |1:5000|
|  |odseka| odseka|           | odseka |občini | občini |   |
|  |   |    |           |     | (m)  | (m)  |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Breg-odcep      |Breg 17 |    |     |   |
|474 |JP  |372031 |Prebevšek      |     |900  |     |TR-49 |
|  |872103|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |RT-933 |Ruda-odcep      |Razbor  |    |     |   |
|475 |JP  |    |Jamšek        |46    |550  |     |TR-50 |
|  |872083|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Lovrenc-Planinsko  |Okroglice|    |     |   |
|476 |JP  |200052 |zavetišče      |27    |620  |     |TR-39 |
|  |872104|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Kozje-        |Žirovnica|    |     |   |
|477 |JP  |372011 |Smešnik       |3    |430  |     |TR-48 |
|  |872032|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Kozje-        |Žirovnica|    |     |   |
|478 |JP  |372011 |Podlogar       |10    |220  |     |TR-48 |
|  |872033|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |CŽP-Loško polje-   |JP    |    |     |   |
|479 |JP  |372040 |Račica        |872053  |420  |     |TR-48 |
|  |872055|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Breg-odcep      |Breg 15 |    |     |   |
|480 |JP  |372031 |Trebše        |     |200  |     |TR-49 |
|  |872102|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |LC   |Križ-odcep      |Razbor  |    |     |   |
|481 |JP  |372080 |Mervič        |40    |400  |     |TR-50 |
|  |872133|    |(Lo)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |JP   |Brinje-Gračka    |Čanje 30 |    |     |   |
|482 |JP  |873222 |gora         |     |350  |     |KK-14 |
|  |873224|    |(Bl)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |JP   |Pečnik-Čanjska    |Čanje 60 |    |     |   |
|483 |JP  |873222 |Gora         |     |350  |     |KK-14 |
|  |873225|    |(Bl)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Orlska Gora-Bučji  |     |    |     |   |
|484 |JP  |JP   |hrib         |JP    |400  |     |KK-22 |
|  |872678|872671 |(Pr)         |873350  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Šmarčna-ulica ob   |     |    |     |   |
|485 |JP  |LC   |Savi         |JP    |350  |     |MO-9 |
|  |872854|372071 |(Bo)         |872851  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Gline Jame-     |     |    |     |   |
|486 |JP  |LC   |Špec         |Z.H.   |250  |     |KK-2 |
|  |872326|372370 |(Se)         |     |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Turn-Hribar-     |     |    |     |   |
|487 |JP  |JP   |Bržane        |JP    |750  |     |MO-6, |
|  |873023|873013 |(Še)         |873021  |    |     |7, 17 |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Karavla-odcep    |     |    |     |   |
|488 |JP  |R3-738 |Plazar        |Budna  |250  |     |MO-7 |
|  |873636|    |(Še)         |vas 31  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Veliki Vrh-     |     |    |     |   |
|489 |JP  |JP   |Avajš        |Cerovec |650  |     |MO-8, |
|  |873637|873632 |(Še)         |21    |    |     |18  |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Veliki Cirnik-    |     |    |     |   |
|490 |JP  |LC   |vas         |LC    |215  |     |MO-15,|
|  |873151|372300 |(Še)         |425412  |    |     |16  |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Veliki Cirnik-odcep |Vel.   |    |     |   |
|491 |JP  |LC   |Erman        |Cirnik  |90   |     |MO-16 |
|  |873152|372300 |(Še)         |19    |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Veliki Cirnik-odcep |Vel.   |    |     |   |
|492 |JP  |LC   |Livk /Zidar/     |Cirnik  |680  |     |MO-15 |
|  |873153|372293 |(Še)         |30    |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Veliki Cirnik-odcep |Vel.   |    |     |   |
|493 |JP  |LC   |Prijatelj /Košir/  |Cirnik  |200  |     |MO-15 |
|  |873154|372293 |(Še)         |32    |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |kapelica Češnjevec- |     |    |     |   |
|494 |JP  |LC   |Suha Gora      |LC    |880  |     |MO-15 |
|  |873155|372293 |(Še)         |372293  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Suha Gora-      |     |    |     |   |
|495 |JP  |LC   |Lontovž       |JP    |480  |     |MO-15 |
|  |873156|372293 |(Še)         |873143  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Žužkov hrib -odcep  |     |    |     |   |
|496 |JP  |LC   |Škoda, Žužek     |Svinjs. |290  |     |MO-15 |
|  |873146|425315 |(Še)         |12,13  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Požarče-Podborški  |     |    |     |   |
|497 |JP  |JP   |Potok /Starič/    |Štajngrob|1.200 |     |MO-15 |
|  |873136|873131 |(Še)         |22    |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Metni Vrh-odcep   |     |    |     |KO-  |
|498 |JP  |LC   |Lahovnik       |Metni  |900  |     |41,KK-|
|  |872396|372093 |(Se)         |Vrh 17  |    |     |1,2  |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
|  |   |    |Metni Vrh-odcep   |     |    |     |   |
|499 |JP  |JP   |Kostanje       |Metni  |250  |     |KK-2 |
|  |872397|872396 |(Se)         |Vrh 15  |    |     |   |
+----+------+-------+---------------------+---------+-------+---------+------+
– se v zapisu "Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih in med naselji" številčna vrednost popravi na 410.171.
5. člen
V 8. členu se, za besedilom "Dolžine javnih poti (JP), po krajevnih skupnostih v Občini Sevnica, so naslednje:", navedejo spremenjeni podatki:
– Krajevna skupnost Blanca (Bl): 31.129 m,
– Krajevna skupnost Boštanj (Bo): 73.689 m,
– Krajevna skupnost Krmelj (Kr): 9.135 m,
– Krajevna skupnost Loka (Lo): 24.986 m,
– Krajevna skupnost Primož (Pr): 12.706 m,
– Krajevna skupnost Sevnica (Se): 75.384 m,
– Krajevna skupnost Studenec (St): 23.343 m,
– Krajevna skupnost Šentjanž (Še): 72.732 m,
– Krajevna skupnost Tržišče (Tr): 57.580 m,
– Krajevna skupnost Zabukovje (Za): 50.224 m,
Skupaj JP v Občini Sevnica: 430.908 m.
6. člen
V 9. členu se pika za izvirnim besedilom izbriše in nadomesti z:
"in pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-3/03, z dne 13. 8. 2003."
7. člen
V 11. členu se v izvirno besedilo, za besedo "kategorizacije", vnese besedilo "in sprememb kategorizacije".
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34300-0017/1999
Sevnica, dne 26. aprila 2004.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost