Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2628. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2004, stran 7321.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 17. seji dne 11. 5. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2004
1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča je znašala na dan 31. 12. 2003 na območju Občine Dravograd 155.000 SIT.
2
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100-200 preb./ha na dan 31. 12. 2003 znašajo za komunalne objekte in naprave:
– individualna raba      6.500,00 SIT/m2
– kolektivna raba       9.800,00 SIT/m2
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60 % osnovna vrednost zemljišča,
– 40 % uporabna vrednost zemljišča.
3
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v 1. členu tega sklepa.
I. A območje
Center naselja Dravograd
(Trg)                          3,0–4,0%
 
I. območje
Ožje območje Dravograda in ožje
območje naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž
in Trbonje                        2,0–3,5%
 
II. območje
Širše območje naselja Dravograd (Meža, Robindvor,
Podgradom, Mariborska cesta) in
širše območje naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž,
Bukovska Vas, Jedert, Trbonje, Vič, Goriški Vrh,
Otiški Vrh, Ojstrica                   1,5–3,0%
 
III. območje
Ostala območja opredeljena
kot stavbna zemljišča                  0,5–1,5%
 
IV. območje
Industrijsko obrtna cona                 1,5–4,0%
4
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se revalorizirajo s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništva in Industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS, ki ga objavlja statistični urad RS.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
6
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2003 (MUV, št. 3/03).
Št. 062-02/2004
Dravograd, dne 11. maja 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marjana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost