Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2620. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2004, stran 7317.

Na podlagi 4. in 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – uradno prečiščeno besedilo, 40/03 – odl. US, 63/03 – odl. US, ZIPRSO304 – A.135/03 in 2/04 – ZDDSS-1) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 17. seji dne 13. 5. 2004 sprejela
S K L E P
o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2004
I
Dodatek za rekreacijo upokojencev se določi v dveh različnih višinah v razmerju 1: 1,78, in sicer tako:
– da prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska osnove iz 57. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: "zakona"), 71.140 SIT,
– uživalci pokojnin, katerih pokojnina presega znesek osnove iz 57. člena zakona, uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznanih po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31. 12. 1999, ki ne prejemajo plače, uživalci delne invalidske pokojnine, nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost, ki ne prejemajo plače oziroma niso vključeni v zavarovanje, pa 39.980 SIT.
II
Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v sorazmernem delu, uživalcem družinskih oziroma vdovskih pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina izplačuje ločeno, in uživalcem delnih pokojnin se znesek dodatka za rekreacijo, določen v I. točki tega sklepa, izplača v sorazmernem delu.
III
Uživalcem pokojnine oziroma nadomestila iz I. in II. točke tega sklepa, ki pravico do dajatve pridobijo v letu 2004, se dodatek za rekreacijo izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah) glede na trajanje pravice do pokojnine oziroma nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu.
Na enak način se izplača dodatek za rekreacijo tudi upravičencem, ki jim pravica do pokojnine oziroma nadomestila preneha do 31. 5. 2004. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni.
IV
Dodatek za rekreacijo se izplača v enkratnem znesku, skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec maj 2004.
V primeru, da je pravica do pokojnine oziroma nadomestila priznana po maju 2004, se dodatek upravičencem izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine oziroma prvega nadomestila.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2004
Ljubljana, dne 13. maja 2004.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Jožef Zakonjšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost