Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2619. Poročilo o izidu volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 7310.

P O R O Č I L O
o izidu volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
A) IZID VOLITEV PRVE VOLILNE SKUPINE
I
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ugotovila naslednje izide glasovanja članov sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:
1. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA (za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter–Vrtojba, Miren–Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno), – pet članov
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 12.773
  S potrdilom ni glasoval nihče.
  Glasovalo je skupaj 1.658 volivcev.
  Oddanih je bilo 1.658 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 189.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                          207 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Aleš SIMČIČ, roj. 1970, Goriška cesta 26, Dobrovo
 
  2. Ime liste: DRUŠTVO OBDELANA
IN POSELJENA PRIMORSKA                   136 glasov
  Število mandatov: 0
 
  3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA
RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA               356 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Marjan MAVRI, roj. 1957, Poče 14, Poče
  2. Boris JAKONČIČ, roj. 1959, Vipolže 62, Vipolže
 
  4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                      311 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Tomaž ŠINIGOJ, roj. 1964, Šinigojska 9a, 5294 Dornberk
 
  5. Ime liste: BRANIMIR RADIKON             158 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Branimir RADIKON, roj. 1963, Kozana 128, Brda
 
  6. Ime liste: ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV
SLOVENIJE                          88 glasov
  Število mandatov: 0
 
  7. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                        141 glasov
  Število mandatov: 0
 
  8. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV
SINDIKATA KMETOV                      72 glasov
  Število mandatov: 0
2. VOLILNA ENOTA: KOPER (za območja naslednjih občin: Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje–Kozina, Divača in Komen) – štiri člane
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9205
  S potrdilom je glasoval 1 volivec.
  Glasovalo je skupaj 1.372 volivcev.
  Oddanih je bilo 1.363 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 196.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       266 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Darko GRBEC, roj. 1969, Kobdilj 14, 6222 Štanjel
 
  2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA
SLOVENIJA                           71 glasov
  Število mandatov: 0
 
  3. Ime liste: JOŽEF HORVAT                336 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Jožef HORVAT, roj. 1952, Gažon 37 d, 6274 Šmarje
 
  4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV                            130 glasov
  Število mandatov: 0
 
  5. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja              364 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Bruno ROJAC, roj. 1957, Gažon 63 a, Šmarje
  2. Andreja KRT, roj. 1964, Hruševica 10, 6222 Štanjel
3. VOLILNA ENOTA: KRANJ (za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica, Tržišč, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Jezersko) – štiri člane
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9831
  S potrdilom ni glasoval nihče.
  Glasovalo je skupaj 1.745 volivcev.
  Oddanih je bilo 1.745 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 173.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV
  SLOVENIJE                        273 glasov
  Število mandatov: 1 (na podlagi izvedenega žrebanja)
  izvoljen je:
  1. Marko DOLINAR, roj. 1961, Na vasi 12, 4208 Šenčur
 
  2. Ime liste: DRUŠTVO – SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         295 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Janez PORENTA, roj. 1959, Škofjeloška 32, 4000 Kranj
 
  3. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja              548 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Janez ERŽEN, roj. 1945, Žabnica 59, 4209 Žabnica
  2. Janko GOLOREJ, roj. 1946, Voklo 53, Šenčur
 
  4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       273 glasov
  Število mandatov: 0
 
  5. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        183 glasov
  Število mandatov: 0
4. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA (za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji in Hrastnik) – devet članov
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 23.733
  S potrdilom je glasoval 1 volivec.
  Po pošti so glasovali 3 volilci.
  Glasovalo je skupaj 2.792 volivcev.
  Oddanih je bilo 2.790 glasovnic.
  Neveljavnih glasovnic je bilo 378.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja              934 glasov
  Število mandatov: 4
  izvoljeni so:
  1. Cvetko ZUPANČIČ, roj. 1959, Vrh pri Višnji Gori 22, 1295 Ivančna Gorica
  2. Franc ČERNE, roj. 1955, Gozd – Reka 1, 1275 Šmartno pri Litiji
  3. Janez ŠUŠTERŠIČ, roj. 1946, Seničica 1, 1215 Medvode
  4. Albin OVEN, roj. 1952, Polhograjska cesta 57, 1356 Dobrova
 
  2. Ime liste: DRUŠTVO – SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         410 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Ciril SMRKOLJ, roj. 1949, Šentožbolt 1, 1222 Trojane
 
  3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        337 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Jože ROMŠAK, roj. 1960, Podjelše 5, Kamnik
 
  4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV               279 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Janez SLEVEC, roj. 1967, Pelechova 16, Preserje
 
  5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       452 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Anton HOČEVAR, roj. 1950, Hruševka 1/a, 1219 Laze v Tuhinju
  2. Rajmund VELEPIČ, roj. 1940, Češenik 4, 1233 Dob
5. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE (za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel) – dva člana
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 3762
  S potrdilom ni glasoval nihče.
  Glasovalo je skupaj 666 volivcev.
  Oddanih je bilo 666 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 11.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  1. ANTON ILC – (FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE – SDS)                     356 glasov
 
  2. JANKO DEBELJAK – (KMEČKA LISTA –
  Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)        327 glasov
 
  3. ANTON JAKOPIČ – (KMEČKA LISTA –
  Društvo za razvoj kmetijstva in podeželja)        224 glasov
 
  4. VESNA BRELIH (DRUŠTVO SKZ –
SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA)                   104 glasove
 
  IZVOLJENA ČLANA SVETA KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE:
  1. Anton ILC, roj. 1959, Goriča vas 12, Ribnica
  2. Janko DEBELJAK, roj. 1959, Mali log 56, 1318 Loški potok
6. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA (za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina) – tri člane
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 6559
  S potrdilom ni glasoval nihče.
  Glasovalo je skupaj 874 volivcev.
  Oddanih je bilo 874 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 118.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       257 glasov
  Število mandatov. 1
  izvoljen je:
  1. Jožef ROT, roj. 1938, Nova vas 55, Nova vas
 
  2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         187 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Janez OKOLIŠ, roj. 1961, Nadlesk 28, 1386 Stari trg pri Ložu
 
  3. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo za
razvoj kmetijstva in podeželja                312 glasov
  Število mandatov:1
  izvoljena je:
  1. Ema ZADEL, roj. 1960, Petelinje 39, 6257 Pivka
7. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO (za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika) – pet članov
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 14.192
  S potrdilom ni glasoval nihče.
  Glasovalo je skupaj 1.895 volivcev.
  Oddanih je bilo 1.895 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 167.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: TONE HROVAT                297 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Tone HROVAT, roj. 1958, Sevno 1, 8000 Novo mesto
 
  2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        274 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Iztok REP, roj. 1961, Gubčeva cesta 9, 8230 Mokronog
 
  3. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo za
razvoj kmetijstva in podeželja                406 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Ivan KURE, roj. 1943, Grm pri Podzemlju 8 a, Metlika
 
  4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV               179 glasov
  Število mandatov: 0
 
  5. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         233 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Igor HROVATIČ, roj. 1963, Škrjanče pri Novem mestu 12, 8000 Novo mesto
 
  6. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       339 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Rajko ŠTEFANIČ, roj. 1947, Dragatuš 22, 8343 Dragatuš
8. VOLILNA ENOTA: BREŽICE (za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica) – štiri člane
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 10.182
  S potrdilom so glasovali 3 volivci.
  Glasovalo je skupaj 1.036 volivcev.
  Oddanih je bilo 1.036 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 133.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        83 glasov
  Število mandatov: 0
 
  2. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATOV
KMETOV in DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         357 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Roman ŽVEGLIČ, roj. 1964, Stržišče 4, 8292 Zabukovje
  2. Alojz KERIN, roj. 1956, Straža pri Krškem 2, 8270 Krško
 
  3. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja              276 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Franc PRIBOŽIČ, roj. 1946, Dečno selo 25, Artiče
  2. Peter CAMLOH, roj. 1962, Gabrje 14, Tržišče
 
  4. Ime liste: ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV
SLOVENIJE                           64 glasov
  Število mandatov: 0
 
  5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       123 glasov
  Število mandatov: 0
9. VOLILNA ENOTA: CELJE (za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje) – sedem članov
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 19.182
  S potrdilom je glasoval 1 volivec.
  Glasovalo je skupaj 2.583 volivcev.
  Oddanih je bilo 2.583 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 352.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        322 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Andrej PODPEČAN, roj. 1955, Galicija 51, 3310 Žalec
 
  2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA              968 glasov
  Število mandatov: 4
  izvoljeni so:
  1. Peter VRISK, roj. 1961, Ivenca 16, Vojnik
  2. Simon TISEL, roj. 1966, Planina 55, 3225 Planina
  3. Ivan POVŠE, roj. 1951, Podlog 29, 3311 Šempeter
  4. Marjan DEŽELAK, roj. 1959, Velike Gorelce 15, 3270 Laško
 
  3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       431 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Marjan GOLAVŠEK, roj. 1963, Matke 34/b, Prebold
 
  4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV
SLOVENIJE                          224 glasov
  Število mandatov: 0
 
  5. Ime liste: DRUŠTVO – SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         286 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Franc POTOČNIK, roj. 1955, Gubno 38, 3261 Lesično
10. VOLILNA ENOTA: PTUJ (za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož) – sedem članov
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 20.661
  S potrdilom ni glasoval nihče.
  Glasovalo je skupaj 2.598 volivcev.
  Oddanih je bilo 2.598 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 202.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        550 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Franc BEZJAK, roj. 1953, Majšperk 85, Majšperk
  2. Ciril MEŠKO, roj. 1943, Lahonci 6, Ormož
 
  2. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo
za razvoj kmetijstva in podeželja              790 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Ivan PINTARIČ, roj. 1953, Zamušani 76, Gorišnica
  2. Janez RAJŠP, roj. 1956, Drvanja 6, Lenart
 
  3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         342 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Franc KURI, roj. 1948, Cogetinci 34, Cerkvenjak
 
  4. Ime liste: JOŽE ORTHABER               419 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Jože ORTHABER, roj. 1952, Spodnja Polskava 90, Spodnja Polskava
 
  5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       295 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Bogomir LUCI, roj. 1961, Jastrebci 15, Kog
11. VOLILNA ENOTA: MARIBOR (za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče–Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače–Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju) – štiri člane
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9.067
  S potrdilom je glasoval 1 volivec.
  Glasovalo je skupaj 882 volivcev.
  Oddanih je bilo 778 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 101.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        94 glasov
  Število mandatov: 0
 
  2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       96 glasov
  Število mandatov: 0
 
  3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA              213 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Štefan KLINC, roj. 1935, Bohova 29, Hoče
  2. Maks WOLFGRUBER, roj. 1963, Kumen 69, Lovrenc na Pohorju
 
  4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV, GOVEDOREJSKO DRUŠTVO
MARIBOR in ZDRUŽENJE REJCEV PRAŠIČEV
MARIBOR                           147 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Peter KRANVOGEL, roj. 1954, Dragučova 10, Pesnica
 
  5. Ime liste: DRUŠTVO – SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         127 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljena je:
  1. Ema CEBE, roj. 1956, Podova 46, Rače
12. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC (za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) – štiri člane
   Vpisanih volivcev v volilni imenik: 8.924
  S potrdilom ni glasoval nihče.
  Glasovalo je skupaj 1.350 volivcev.
  Oddanih je bilo 1.350 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 135.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA
KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV
SLOVENIJE                          172 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Anton JEŠOVNIK, roj. 1957, Stari trg 208, Slovenj Gradec
 
  2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO
  ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA            468 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. mag. Jože PRATNEKAR, univ. dipl. ing. agr., roj. 1941, Onkraj 6, Mežica
  2. Stanko ZAGOŽEN, roj. 1957, Podter 8, Ljubno ob Savinji
 
  3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         285 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Janko ARLIČ, roj. 1963, Škale 82, Velenje
 
  4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        137 glasov
  Število mandatov: 0
 
  5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       153 glasov
  Število mandatov: 0
13. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA (za območje naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske Toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik, Kobilje in Razkrižje) – devet članov
   Vpisanih volivcev v volilni imenik 24.888
  S potrdilom je glasoval 1 volivec.
  Glasovalo je skupaj 3.103 volivcev.
  Oddanih je bilo 3.103 glasovnic.
 
  Neveljavnih glasovnic je bilo 289.
  Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
 
  1. Ime liste: KMEČKA LISTA – Društvo za
razvoj kmetijstva in podeželja                570 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Jožef MEOLIC, roj. 1947, Mali Bakovci 22, Bakovci
  2. Jožef SLAVIČ, roj. 1964, Grabe 1, Križevci pri Ljutomeru
 
  2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO
IN PODEŽELJE SDS                       524 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Jožef ŠTEFKO, roj. 1962, Ivanjci 33, Bogojina
  2. Drago KOROŠEC, roj. 1967, Mostje 65, Lendava
 
  3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA
KMEČKA ZVEZA                         368 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Anton HORVAT, roj. 1960, Žižki 67, Črenšovci
 
  4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDKATA
KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV
SLOVENIJE                          316 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Franc ŠTIH, roj. 1948, Noršinci 3, Ljutomer
 
  5. Ime liste: FRANC REŽONJA               484 glasov
  Število mandatov: 2
  izvoljena sta:
  1. Franc REŽONJA, roj. 1958, Renkovci 81, Renkovci
  2. Jožef LANČIČ, roj. 1964, Žihlava 9, Žihlava
 
  6. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO
NOVA SLOVENIJA                        236 glasov
  Število mandatov: 0
 
  7. Ime liste: ZDRUŽENJE PRAŠIČEREJCEV
IN PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE               316 glasov
  Število mandatov: 1
  izvoljen je:
  1. Alojz JELEN, roj. 1933, Lukavci 2, Križevci
B) IZID VOLITEV DRUGE VOLILNE SKUPINE
Volita se dva kandidata, in sicer en kandidat – predstavnik pravnih oseb, ki so zadruge in en kandidat – predstavnik drugih pravnih oseb. Predstavniki pravnih oseb – zadrug, so glasovali za kandidate iz volilne skupine zadrug, predstavniki drugih pravnih oseb pa za kandidate iz volilne skupine, ki obsega pravne osebe, ki niso zadruge.
   1. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 138 pravnih oseb
  – 12 zadrug
  – 126 drugih pravnih oseb
  Glasovalo je skupaj 8 volivcev
  – 2 zadrugi
  – 6 drugih pravnih oseb
  Oddanih je bilo 8 glasovnic
  – 2 zadrugi
  – 6 drugih pravnih oseb
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Anton URBANČIČ                     2 glasova
  izvoljen je:
  Anton URBANČIČ
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Aleš MODIC                       6 glasov
  izvoljen je:
  Aleš MODIC
 
 
  2. VOLILNA ENOTA: KOPER
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 73 pravnih oseb
  – 8 zadrug
  – 65 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 2 volivca
  – 2 zadrugi
  – 0 drugih pravnih oseb
 
  Oddani sta bili 2 glasovnici
  – 2 zadrugi
  – 0 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  Avrelio BONIN                       2 glasova
  izvoljen je:
  Avrelio BONIN
 
 
  3. VOLILNA ENOTA: KRANJ
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 93 pravnih oseb
  – 13 zadrug
  – 80 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 27 volivcev
  – 7 zadrug
  – 20 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 27 glasovnic
  – 7 zadrug
  – 20 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Marko OMAN                       7 glasov
   izvoljen je:
   Marko OMAN
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Jurij VONČINA 2 glasova
  2. Simon RESMAN 18 glasov
  izvoljen je:
  Simon RESMAN
 
 
  4. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 251 pravnih oseb
  – 23 zadrug
  – 228 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 66 volivcev
  – 11 zadrug
  – 55 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 66 glasovnic
  – 11 zadrug
  – 55 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Martin NOSE                      11 glasov
  izvoljen je:
  Martin NOSE
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Srečko JAVORNIK                     0 glasov
  1. Janez CELER                      2 glasova
  2. Milan ROJNIČ                      3 glasove
  3. Dušan GRADIŠAR                     2 glasova
  4. Martin GAŠPARIČ                     0 glasov
  5. Vinko TOMŠIČ                      2 glasova
  6. Jože PLANINŠEK                     46 glasov
  izvoljen je:
  Jože PLANINŠEK
 
 
  5. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 37 pravnih oseb
  – 6 zadrug
  – 31 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 9 volivcev
  – 3 zadruge
  – 6 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 9 glasovnic
  – 3 zadruge
  – 6 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Ivan LEVSTIK                      3 glasove
  izvoljen je:
  Ivan LEVSTIK
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Jerko BABIČ                       6 glasov
  izvoljen je:
  Jerko BABIČ
 
 
  6. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 71 pravnih oseb
  – 9 zadrug
  – 62 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 8 volivcev
  – 6 zadrug
  – 2 drugi pravni osebi
 
  Oddanih je bilo 8 glasovnic
  – 6 zadrug
  – 2 drugi pravni oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Vincenc OTONIČAR                    2 glasova
  2. Franc BIŠČAK                      4 glasove
  izvoljen je:
  Franc BIŠČAK
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Janez REBEC                      2 glasova
  izvoljen je:
  Janez REBEC
 
 
  7. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 72 pravnih oseb
  – 5 zadrug
  – 67 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 7 volivcev
  – 2 zadrugI
  – 5 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 7 glasovnic
  – 2 zadrugi
  – 5 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Avgust VRŠČAJ                     2 glasova
  izvoljen je:
  Avgust VRŠČAJ
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Marjetka UHAN                      5 glasov
  izvoljena je:
  Marjetka UHAN
 
 
  8. VOLILNA ENOTA: BREŽICE
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 87 pravnih oseb
  – 16 zadrug
  – 71 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 24 volivcev
  – 4 zadruge
  – 20 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 24 glasovnic
  – 4 zadruge
  – 20 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Jože STRGAR                      4 glasove
  izvoljen je:
  Jože STRGAR
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Boštjan KOZOLE                     4 glasove
  2. Anton ŽINDERŠIČ                    16 glasov
  izvoljen je:
  Anton ŽINDERŠIČ
 
 
  9. VOLILNA ENOTA: CELJE
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 146 pravnih oseb
  – 21 zadrug
  – 125 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 15 volivcev
  – 9 zadrug
  – 6 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 15 glasovnic
  – 9 zadrug
  – 6 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic: 3
  – v skupini zadrug: 3
  – v skupini drugih pravnih oseb: 0
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Jožef BERDNIK                      6 glasov
  izvoljen je:
  Jožef BERDNIK
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Jožef FIDLER                      5 glasov
  2. Janez PESKAR                       1 glas
  izvoljen je:
  Jožef FIDLER
 
 
  10. VOLILNA ENOTA: PTUJ
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 117 pravnih oseb
  – 19 zadrug
  – 98 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 48 volivcev
  – 12 zadrug
  – 36 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 48 glasovnic
  – 12 zadrug
  – 36 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Marjan JANŽEKOVIČ                    7 glasov
  2. Marija KELENC                      5 glasov
  izvoljen je:
  Marjan JANŽEKOVIČ
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Peter PRIBOŽIČ                     27 glasov
  2. Alojz ERLAČ                       9 glasov
  izvoljen je:
  Peter PRIBOŽIČ
 
   11. VOLILNA ENOTA: MARIBOR
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 86 pravnih oseb
  – 11 zadrug
  – 75 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 17 volivcev
  – 5 zadrug
  – 12 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 17 glasovnic
  – 5 zadrug
  – 12 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Janko STOJKOVIČ                      1 glas
  2. Ivan LENART                      4 glasove
  izvoljen je:
  Ivan LENART
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Andrej MESAREC                     11 glasov
  2. Irena DRAŠ                        1 glas
  izvoljen je:
  Andrej MESAREC
 
 
  12. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 83 pravnih oseb
  – 9 zadrug
  – 74 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 40 volivcev
  – 5 zadrug
  – 35 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 40 glasovnic
  – 5 zadrug
  – 35 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavnih glasovnic ni bilo.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Andrej PRESEČNIK                     1 glas
  2. Marjan JAKOB                      4 glasove
  izvoljen je:
  Marjan JAKOB
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Vladimir PLANINŠEK                   0 glasov
  2. Martin TAJNIK                     33 glasov
  3. Jože JEROMEL                       1 glas
  4. Milan KOGELNIK                      1 glas
  5. Ferdinand LUKNAR                    0 glasov
  izvoljen je:
  Martin TAJNIK
 
 
  13. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA
  V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 88 pravnih oseb
  – 27 zadrug
  – 61 drugih pravnih oseb
 
  Glasovalo je skupaj 17 volivcev
  – 8 zadrug
  – 9 drugih pravnih oseb
 
  Oddanih je bilo 17 glasovnic
  – 8 zadrug
  – 9 drugih pravnih oseb
 
  Neveljavni sta bili 2 glasovnici.
  Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
 
  VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
  1. Janez RIHTARIČ                     4 glasove
  2. Edvard ŠPILAK                     3 glasove
  izvoljen je:
  Janez RIHTARIČ
 
  VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
  1. Branko VIRAG                      7 glasov
  2. Jože MAGYAR                        1 glas
  izvoljen je:
  Branko VIRAG
C) NAKNADNE VOLITVE
Na podlagi ugotovitve, da v posamezne organe niso bili izvoljeni vsi predstavniki pravnih oseb iz razloga, ker niso bile vložene kandidature, je Volilna komisija KGZS sprejela sklep, da se za zapolnitev teh mest opravijo naknadne volitve, ki morajo biti opravljene do 15. oktobra 2004. Naknadne volitve se opravijo po pošti.
Št. 04–S/04
Ljubljana, dne 14. maja 2004.
Venčeslav Senekovič l. r.
namestnik predsednice
 
Člani:
Anemarija Gerold l. r.
Andrej Kramer l. r.
Jože Peršina l. r.
Vojan Škrk l. r.
Valentin Križaj l. r.

AAA Zlata odličnost