Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2605. Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril, stran 7307.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril
TEHTALNI SISTEMI JUS, servis tehtnic in uteži, d.o.o., Jerebova ulica 6, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju, je imenovan za izvajanje rednih in izrednih overitev meril MASE.
Vrste meril mase, vrste overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 15. 4. 2008.
Št. 306-8/2004
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0020
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
 Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril
        mase zap. št. 28, št. 306-8/2004 z dne 15. 4. 2004

  1. Imenovana pravna oseba izvaja redne in izredne overitve (v nadaljnjem
besedilu: overitve) naslednjih meril mase:

 +------------+-----------+----------------------+---------------------------+
 |Vrsta    |Vrsta   |Predpis:       |Obseg:           |
 |merila:   |overitve: |           |              |
 +------------+-----------+----------------------+---------------------------+
 |–      |– redna  |Pravilnik o      |Nosilnosti tehtnic po   |
 |neavtomatske|– izredna |meroslovnih zahtevah |točnostnih razredih:    |
 |tehtnice  |      |za neavtomatske    |II do 40 kg        |
 |      |      |tehtnice (Uradni list |II do 60 kg pri katerih je |
 |      |      |RS, št. 97/03)    |n =< 12000         |
 |      |      |           |              |
 |      |      |           |III in IIII do 2000 kg   |
 |      |      |           |III in IIII do 4000 kg z  |
 |      |      |           |uporabo nadomestnega    |
 |      |      |           |bremena          |
 |      |      |           |III in IIII od 4000 kg do |
 |      |      |           |5000 kg z uporabo     |
 |      |      |           |nadomestnega bremena ob  |
 |      |      |           |ponovljivosti 0,3 e    |
 |      |      |           |              |
 |      |      |           |Kontrola tehtnic pri    |
 |      |      |           |katerih je         |
 |      |      |           |n > 3000 samo na mestu|
 |      |      |           |uporabe.          |
 |      |      |           |              |
 |      |      |           |Samo enostopenjske     |
 |      |      |           |overitve.         |
 +------------+-----------+----------------------+---------------------------+

  2. Redne in izredne overitve meril mase v obsegu iz 1. točke mora imenovana
pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki (normativni dokumenti),
določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-028. O vsaki spremembi metod
in postopkov (normativni dokumenti), določenih z veljavno akreditacijsko
listino št. K-028, mora imenovana pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za
meroslovje.
  3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o
imenovanju,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi
lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o
imenovanju,
  – izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju overitev ter se
stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad
RS za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o vložniku zahteve,
imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, identifikacijski številki, vrsti,
tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila,
datumu in rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad RS za
meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih
iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z
njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer
se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje,
vendar najdlje do 15. 4. 2008.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti