Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2327. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti kisa in razredčene ocetne kisline, stran 6836.

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 3. člena pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 117/02, 62/03, 131/03, 31/04) in javnega razpisa za določitev preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti živil (Uradni list RS, št. 17-18/04), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti kisa in razredčene ocetne kisline
I
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, se določi kot organizacijo za ugotavljanje skladnosti kisa in razredčene ocetne kisline za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora glede kakovosti.
II
Na podlagi te odločbe bo s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica, sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
III
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-61/2004/2
Ljubljana, dne 9. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0243
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano