Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2325. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti soli, gorčice, začimb, juh, omak, pripravljenih solat, beljakovinskih izdelkov, kvasa in njim podobnih izdelkov, stran 6836.

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 3. člena pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 117/02, 62/03, 131/03, 31/04) in javnega razpisa za določitev preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti živil (Uradni list RS, št. 17-18/04), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti soli, gorčice, začimb, juh, omak, pripravljenih solat, beljakovinskih izdelkov, kvasa in njim podobnih izdelkov
I
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, se določi kot organizacijo za ugotavljanje skladnosti soli, gorčice, začimb, juh, omak, pripravljenih solat, beljakovinskih izdelkov, kvasa in njim podobnih izdelkov za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora glede kakovosti.
II
Na podlagi te odločbe bo z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec, sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
III
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-58/2004/3
Ljubljana, dne 9. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0239
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano