Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2270. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih ­potnih listov, stran 6391.

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 43., 44., 45., 49. in 50. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
1. člen
V Pravilniku o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01, 117/02 in 131/03) se v prvem odstavku 11. člena besedilo »Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarni upravi Republike Slovenije«.
2. člen
(1) V prvem odstavku 27. člena se v 1. točki besedilo »Rastlinski potni list RS« spremeni tako, da se glasi: »Rastlinski potni list ES«.
(2) 3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. oznako "Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano-Fitosanitarna uprava" ali "MKGP – Fitosanitarna uprava" ali razpoznavno kodo "MKGP-FURS";«.
3. člen
V 39. členu se črta četrti odstavek.
4. člen
(1) V prilogi 2 se navodilo za izpolnjevanje vloge za vpis v FITO-register za obrazec 6 nadomesti z besedilom, ki je kot Priloga A sestavni del tega pravilnika.
(2) V prilogi 2 se obrazec 6 nadomesti z obrazcem, ki je kot Priloga B sestavni del tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-11/01-3
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0264
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti