Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 6389.

Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni lis RS, št. 35/04) se v Prilogi 2 spremeni 12. ŠIFRANT POSEBNIH OZNAK ZA POLJE 31 v delu »Šifre za količine, ki vplivajo na izračun dajatev«, tako da se glasi:
-------------------------------------------------------------------------
E0 Evropa; 100 m
E1 Evropa; kg mlečne snovi
E2 Evropa; kg suhe mlečne snovi
E3 Evropa; 100 kg bruto mase
E4 Evropa; 100 kg neto odcejene substance
E5 Evropa; odstotek saharoze
E6 Evropa; 100 kg neto mase preračunano na suho snov
E7 Evropa; hektoliter
E8 Evropa; odstotek alkohola
E9 Evropa; kg skupnega alkohola
ES Evropa; CIF-cena pretvorjena v ceno proizvoda iz sladkornega sektorja
  standardne kvalitete
NJ nacionalni; megajoule
NL nacionalni; liter
NM nacionalni standardni; m3
NO nacionalni; kilogram
NV nacionalni; kilogram – homologacija
TA trošarina; odstotek čistega alkohola
TC trošarina; drobnoprodajna cena na enoto
TH trošarina; hektoliter
TJ trošarina; gigajoul
TK trošarina; kg
TL trošarina; 1000 litrov
TM trošarina; m3
TP trošarina; 1000 kosov
TT trošarina; 1000 kg
TV trošarina; megavatna ura
-------------------------------------------------------------------------
V 14. ŠIFRANTU UGODNOSTI, 3. Šifrant ugodnosti (kombinacije) se črta vrstica, v kateri je vpisana številka »128«.
V 18. ŠIFRANTU ZA POLJE 44, Seznam šifer z oznako »3P« (potrdila o poreklu in druga potrdila) se opis šifre 3P49 spremeni, tako da se glasi »potrdilo o zavezujoči tarifni informaciji«, v Seznamu šifer z oznako »3V« (carinska vrednost blaga) pa se v opisu šifre 3V82 spremeni besedilo opombe 7, tako da se glasi »Z vpisom te šifre deklerant izrazi svojo voljo, da se dodatne dajatve za določene proizvode iz sladkornega sektorja obračunajo na podlagi reprezenatativne cene.«
V 19. ŠIFRANTU IZ TARIC-A se črtajo potrdila pod številko: C005, C007, K015, K017, U001, U014, U015 in U016 ter dodajo naslednja nova potrdila:
------------------------------------------------------------------------
A018  Potrdilo za pripravke, poznane kot "Sirovi fonduji"
A019  Potrdilo o kvaliteti (nitrat iz Čila)
A020  Potrdilo, ki označuje poreklo vina Tokay (Aszu, Szamorodni)
A021  Potrdilo o pristnosti iz Uredbe 264/04 (UL L 46)
C033  Knjigovodska listina (voucher) v skladu s pogoji iz Uredbe (EGS)
    št. 2782/76 (UL L 318)
C034  Potrdilo Skupnosti "Kimberley"
C035  Potrdilo o ekvivalentnosti, navedeno v Uredbi (EGS) št. 3076/1978
    (UL L 367).
C036  Dopolnilna listina, navedena v Uredbi (ES) št. 1159/2003 (UL L
    162) in naslednje dopolnitve
C037  Listina o ulovu, navedena v Uredbi (ES) št. 669/2003 (UL L 97)
C038  Statistična listina ICCAT za modroplavuti tun
C039  Statistična listina ICCAT za mečarico
C040  Statistična listina ICCAT za velikooki tun ali statistična
    listina IOTC za velikooki tun
C041  Potrdilo ICCAT o ponovnem izvozu za modroplavuti tun
C042  Potrdilo ICCAT o ponovnem izvozu za mečarico
C043  Potrdilo ICCAT o ponovnem izvozu za velikooki tun ali potrdilo
    IOTC o ponovnem izvozu za velikooki tun
E015  Izvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 638/03 (UL L 93)
E016  Izvozna listina, ki jo izdajo pristojne oblasti Republike Češke
    (Uredba (ES) št. 925/2003-L 131)
L116  Potrdilo "Kimberley"
L117  Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 2375/2002 (UL L
    358)
L118  Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 2376/2002 (UL L
    358)
L119  Uvozno dovoljenje (893/2003/ES – UL L 333)
L120  Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 788/2003 (UL L 115)
L121  Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 925/2003 (UL L 131)
L122  Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 958/2003 (UL L 136)
L123  Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 1159/2003 (UL L
    162)
L124  Uvozno dovoljenje, navedeno v Uredbi (ES) št. 658/2004 (UL L 104)
U034  Potrdilo o prometu blaga EUR.1 z navedbo "ODSTOPANJE – SKLEP št.
    2/2002"
U035  Potrdilo o prometu blaga EUR.1 z navedbo "ODSTOPANJE – SKLEP št.
    2003/673"
U036  Potrdilo EUR.1
U037  Potrdilo o poreklu Form A (Uredba (ES) št. 1964/2003)
U038  Potrdilo o poreklu mora v polju, kjer je opisan izdelek,
    vsebovati naslednjo navedbo:
    Izdelek/ki iz vrst domačih ovc
U039  Potrdilo o poreklu mora v polju, kjer je opisan izdelek,
    vsebovati naslednjo navedbo:
    Izdelek/ki iz ovc, razen iz vrst domačih ovc
U040  Potrdilo o poreklu, izdano v skladu s pogoji iz 47. člena Uredbe
    (EGS) št. 2454/93, mora vsebovati naslednje dodatne podatke:
    – oznaka KN
    – številka obravnavane tarifne kvote ali številke obravnavanih
    tarifnih kvot, v skladu s tretjim pododstavkom drugega odstavka
    6. člena Uredbe (ES) št. 2233/03,
    – skupna neto teža na kategorijo količnika, kot je navedeno v
    drugim odstavkom 3. člena Uredbe (ES) št. 2233/03.
Y015  Neobdelani diamanti v posodah, zaščitenih pred odpiranjem.
    Pečati, katere je pri izvozu nastavil udeleženec (Kimberley
    postopek), ne smejo biti zlomljeni
Y016  Neposredni prevoz v Skupnost v skladu z določbami iz Uredbe (ES)
    št. 1964/2003
Y900  Prijavljeno blago ne spada pod Washingtonsko konvencijo (CITES)
------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-02-4/2004/6
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0110
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti