Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2262. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala, stran 6365.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 83/03 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala
1. člen
V Uredbi o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev varnostnega spričevala in o postopku za izdajo varnostnega spričevala (Uradni list RS, št. 4/01) se v prvem odstavku 3. člena besedilo prvega stavka nadomesti z besedilom, ki se glasi: ''V Republiki Sloveniji veljajo za vožnjo po progah železniškega omrežja varnostna spričevala, ki jih izda Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: AŽP).''
V tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku se beseda ''direkcija'' v vseh sklonih, nadomesti s kratico ''AŽP''.
2. člen
Besedilo prve alinee 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
'' – naziv pravne osebe – prosilca in njegov sedež''
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
''– seznam priloženih dokumentov in dokazil o izpolnjevanju kriterijev za pridobitev varnostnega spričevala. ''
3. člen
Prilogi A in B se nadomestita z novima prilogama A in B, ki sta kot prilogi objavljeni skupaj s to uredbo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 342-08/2000-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2004
EVA 2004-2411-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti