Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2227. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 6256.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04 odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V Uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 91/02, 8/03 in 67/03) se v 4. točki 2. člena za besedama »v promet« doda besedilo »v drugi državi članici Evropske unije pridobljenega,«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena pri navedbi Uradnega lista se za oznako »99/01« doda vejica in besedilo »5/02,126/03, 20/04 in 42/04«.
Drugi odstavek se črta.
3. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je gorivo uvoženo na ozemlje Republike Slovenije iz tretje države ali tretjega ozemlja, določenega skladno s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost, in je namenjeno v drugo državo članico Evropske unije, je tak uvoz oproščen plačila takse.«.
4. člen
Besedilo 9. člena se črta.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se beseda »prejšnjega« nadomesti s številko »6.«.
6. člen
Besedilo drugega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do vračila takse je upravičen tudi trošarinski zavezanec za izvoženo ali v druge države članice Evropske unije iznešeno gorivo, če k zahtevku za vračilo takse priloži dokumente, ki dokazujejo, da je bilo gorivo dejansko iznešeno.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku črtata besedi »ter zavezanec«, beseda »predložijo« pa se nadomesti z besedo »predložita«.
V četrtem odstavku se v tretji alinei črta besedilo:
»če gre za uvoz goriva za znanega končnega porabnika ali za izvoz goriva,«.
7. člen
V prvem odstavku 30. člena se črta besedilo druge alinee.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-01/2000-5
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0114
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti