Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2221. Uredba o izvajanju ukrepov zasebnega skladiščenja in intervencije za goveje in prašičje ter ovčje in kozje meso, stran 6240.

Na podlagi 5., 6. in 18. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstva (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju ukrepov zasebnega skladiščenja in intervencije za goveje in prašičje ter ovčje in kozje meso
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa način izvajanja intervencijskih ukrepov zasebnega skladiščenja govejega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa ter izvajanje ukrepa intervencijskega nakupa in prodaje govejega in prašičjega mesa na podlagi uredb Sveta in Komisije Evropskih skupnosti s področja skupnih tržnih ureditev govejega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa.
2. člen
(pristojni organi)
Pristojni organ za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(poročanje in obveščanje)
(1) Agencija poroča Komisiji Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Komisija).
(2) Agencija je dolžna posredovati vse podatke v zvezi z izvajanjem ukrepov iz te uredbe Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvu za gospodarstvo.
4. člen
(intervencijski centri)
Agencija izbere na podlagi javnega razpisa intervencijske centre oziroma intervencijska skladišča, ki izpolnjujejo pogoje po Uredbi Komisije (ES) št. 562/2000 (UL L 68, 16. 3. 2000) s spremembami ter Uredbe Komisije (ES) št. 391/1968 (UL L 80, 2. 4. 1968).
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z začetkom uporabe te uredbe prenehajo veljati določbe III. Poglavja: podpora skladiščenju govejega mesa, IV. Poglavja: Intervencijski odkup govejega mesa in V. Poglavja: Prodaja intervencijskih zalog govejega mesa Uredbe o ureditvi trga za goveje meso (Uradni list RS, št. 27/03, 90/03, 23/04 in 35/04), ter prenehajo veljati določbe III. Poglavja: Intervencijski ukrep podpore skladiščenju trupov in polovic in drugih kosov jagnjet, Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 27/03 in 23/04) in preneha veljati Uredba o ureditvi trga za prašičje meso (Uradni list RS, št. 93/02).
6. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004.
Št. 331-12/2001-3
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti