Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004

Kazalo

2219. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, stran 6234.

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 42/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
1. člen
Trošarina se v zneskih, določenih s to uredbo, plačuje:
                               tolarjev
1.  od motornega bencina iz tarifnih oznak
   2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45,
   2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
   (za 1.000 litrov), in sicer za:
1.1. letalski bencin                     99.124
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
   nad 0,013 g/l                      99.124
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
   do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON)
   do manj kot 98                      85.207
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
   do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON)
   98 ali več                        85.207
2.  od plinskega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 41
   do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in sicer:
2.1. za pogonski namen                    72.276
2.2. za gorivo za ogrevanje                  7.068
3.  od utekočinjenega naftnega plina
   iz tarifnih oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00
   (za 1.000 kilogramov), in sicer:
3.1. za pogonski namen                    32.200
3.2. za gorivo za ogrevanje                    0
4.  od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
   (za 1.000 kilogramov), in sicer:
4.1. za pogonski namen                    32.200
4.2. za gorivo za ogrevanje                    0
5.  od naravnega plina (tarifni oznaki 2711 11 00
   in 2711 21 00) (za en kubični meter)
5.1. za pogonski namen                     1,50
5.2. za gorivo za ogrevanje                   1,50
6.  od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih oznak
   2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1.000 litrov), in sicer:
6.1. za pogonski namen                    71.106
6.2. za gorivo za ogrevanje                  5.000
7.  od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 61
   do 2710 19 69
   (za 1.000 kilogramov)                   3.600
8.  od električne energije iz tarifne oznake 2716
   (za 1 megavatno uro)                     0
9.  od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in 2704
   (za 1 gigajoul kalorične vrednosti)            70,6
2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03, 121/03, 129/03, 4/04, 9/04, 15/04, 19/04, 24/04, 30/04, 36/04 in 43/04).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 421-16/2004-1
Ljubljana, dne 29. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0106
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik