Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

2002. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 5498.

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03, 121/03, 129/03, 4/04, 9/04, 15/04, 19/04, 24/04, 30/04 in 36/04) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
   svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
   številom (RON) do manj kot 98          85.207 tolarjev
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
   svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
   številom (RON) 98 ali več            85.207 tolarjev
2.1. plinsko olje za pogonski namen         72.276 tolarjev
2.2. plinsko olje za ogrevanje            7.068 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-40
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0098
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik