Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

1932. Navodilo o vsebini in formatu vizuma, stran 5359.

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
N A V O D I L O
o vsebini in formatu vizuma
1. člen
Ta pravilnik ureja prošnjo za izdajo vizuma, obliko in vsebino vizuma ter način razveljavitve vizuma.
2. člen
Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec na obrazcu iz priloge št. 1 tega navodila.
3. člen
Vizum vsebuje podatke o vrsti vizuma, roku veljavnosti, trajanju bivanja v državi, številu vstopov, namenu obiska in osebne podatke ter fotografijo osebe, ki ji je bil vizum izdan, številki potnega lista ter datumu in kraju izdaje vizuma.
Vizum se izda v obliki nalepke, velikosti 74 × 105 mm.
4. člen
Vizum se izda na obrazcu iz priloge št. 2 tega navodila, tako da se prilepi v potni list.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se vizum lahko izda na poseben dokument iz priloge št 3. tega navodila v primeru, da Republika Slovenija tujčevega potnega lista ne prizna.
5. člen
Razveljavitev vizuma se označi tako, da se preko vizuma odtisne štampiljka iz priloge št. 4 tega navodila, optični variabilni znak – kinegram se prečrta s koničastim kovinskim predmetom, na nalepko pa se diagonalno nariše rdeč križ.
6. člen
Priloge št. od 1 do 4 so sestavni del tega navodila in so objavljene skupaj z njim.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati Navodilo o vsebini in formatu vizuma (Uradni list RS, št. 45/00).
8. člen
Ne glede na določbo 3. člena tega navodila, se lahko vizum brez fotografije imetnika izdaja najdlje do dneva, ki je določen z Uredbo Sveta EU, ki določa enoten format vizuma. V tem primeru je potrebno v prostor namenjen za fotografijo zapisati besedilo: »Velja brez fotografije« v slovenskem, angleškem in francoskem jeziku.
9. člen
To navodilo začne veljati 1. maja 2004.
Št. 1333/08-214-28/2004-4
Ljubljana, dne 2. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0084
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Dimitrij Rupel l. r.
Minister
za zunanje zadeve