Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1923. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2003, stran 5212.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl. US), 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99, 51/02 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 108/03) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet občine Semič na 11. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2003
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2003 izkazuje:
----------------------------------------------------------------------------
      Bilanca prihodkov  Račun finančnih terjatev Račun financiranja
       in odhodkov SIT         naložb SIT         SIT
----------------------------------------------------------------------------
Prihodki    553,461.328,93
Odhodki    545,471.103,82         204.448,64    7,534.579,40
Presežek     7,990.225,11
Primanjkljaj                 204.448,64    7,534.579,40
----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Za skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v višini 251.197,07 SIT, se poveča stanje na računu.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-01/2004-3
Semič, dne 9. aprila 2004.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.