Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1922. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogaška Slatina, stran 5212.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 6. člena odloka o plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 61/96) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 1. korespondenčni seji dne 13. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Rogaška Slatina v času volilne kampanje za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament.
2. člen
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov in transparentov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno zgolj na vseh obstoječih 43 plakatnih mestih, ki so v lasti občine. Na navedenih plakatnih mestih Občina Rogaška Slatina enakopravno in na celotnem območju Občine Rogaška Slatina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje objavo volilno propagandnih sporočil. Objekti, s pomočjo katerih se izvaja volilna kampanja so:
– informacijski stebri (skupno število 10),
– enostranske table (skupno število 16),
– dvostranske table (skupno število 17).
3. člen
Plakatiranje na objektih izven plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca objekta in po predhodno plačani komunalni taksi po odloku o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 61/96, 91/99 in 26/00).
4. člen
Vloge in volilni propagandni material je potrebno najprej 40 dni pred dnem glasovanja dostaviti na oddelek za gospodarstvo Občine Rogaška Slatina, ki izda dovoljenje za plakatiranje. Pooblaščeni izvajalec bo namestil dostavljeni material v skladu z določbami zakona o volilni kampanji.
5. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji.
Seznam obstoječih plakatnih mest v lasti Občine Rogaška Slatina je dostopen v tajništvu občinske uprave, soba 209.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0004-01/2004
Rogaška Slatina, dne 13. aprila 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.