Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1913. Sklep o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanije - s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja, stran 5204.

Občinski svet občine Kobarid na podlagi 8. člena zakona o volilni kampaniji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02) je na 13. redni seji dne 15. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o postavitvi in dodelitvi plakatnih mest organizatorjem volilne kampanije – s pogoji za dodelitev in izvedbo plakatiranja
1
Občina Kobarid zagotavlja organizatorjem volilne kampanije za volitve poslancev iz RS Slovenije v Evropski parlament plakatiranje na obstoječih in dodatnih – začasno postavljenih – plakatnih mestih.
Obstoječa plakatna mesta:
obstoječa plakatna mesta so urejena le v naselju Kobarid na treh lokacijah: na trgu, pri Kulturnem domu in pri igrišču – na okroglih panojih.
Zgornjo polovico obstoječih plakatnih mest nudi občina strankam brezplačno. Spodnja polovica obstoječih plakatnih mest pa je namenjena rednemu obveščanju občanov.
Dodatna plakatna mesta:
1. Kobarid (v centru)
2. Drežnica (pred vasjo)
3. Ladra (v centru)
4. Staro selo (pri odcepu za Breginjski kot)
5. Breginj (pri trgovini)
6. Idrsko (križišče Livek)
7. Trnovo ob Soči
Vsaka stranka bo imela na dodatnem panoju v Kobaridu maksimalno m2 oglaševalnega prostora (odvisno od števila strank, ki bodo oglaševale).
Na vsakem dodatnem plakatnem mestu po vaseh pa bo na voljo (glede na manjši interes strank) maksimalno 0,75 m2 oglaševalnega prostora na stranko.
Stroške, ki jih ima Občina Kobarid s postavitvijo dodatnih plakatnih mest, bo občina zaračunavala organizatorjem volilnih kampanj – strankam.
Stroški za postavitev m2 dodatnih plakatnih mest v Občini Kobarid znašajo 5.808 SIT. V znesku ni zaračunan DDV. Stroški bodo po zgornjem razdelilniku zaračunani strankam.
Stranke propagandno gradivo dostavijo Občini Kobarid, ki bo v skladu s sklepom poskrbela za plakatiranje po izžrebanem vrstnem redu.
Dodatna plakatna mesta bodo na razpolago od 15. 5. 2004 dalje.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Št. 00605-1/2004
Kobarid, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.