Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1912. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2004, stran 5203.

Na podlagi 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02 in 74/02) je Občinski svet občine Kobarid na 13. redni seji dne 15. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v letu 2004
I
Do sprejetja proračuna Občine Kobarid za leto 2004 se financiranje potreb proračunskih uporabnikov nadaljuje po tem sklepu, vendar najdlje do 31. 5. 2004.
II
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2003.
Proračunskim uporabnikom se sredstva zagotavljajo v odvisnosti od njihovih dejansko ugotovljenih potreb in finančnih možnosti Občine Kobarid.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu 2003 že začete.
III
Po poteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2004.
Št. 40302-1/02
Kobarid, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič inž. l. r.