Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1911. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala in Krajevne skupnosti Blejska Dobrava, stran 5203.

Na podlagi 111. člena in v skladu z 29. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 51/02) izdajam
S K L E P
o razpisu nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala in Krajevne skupnosti Blejska Dobrava
1
Razpisujem nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti:
– dveh članov Sveta krajevne skupnosti Staneta Bokala
– enega člana Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava iz 4. volilne enote – naselje Lipce.
2
Nadomestne volitve članov svetov krajevnih skupnosti bodo v nedeljo, 13. junija 2004.
3
Za dan razpisa volitev po tem sklepu, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 14. aprila 2004.
4
Za izvršite tega sklepa skrbi Občinska volilna komisija občine Jesenice.
Št. 008-2/04
Jesenice, dne 7. aprila 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.