Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1909. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament, ter za volitve v Državni zbor RS v jeseni - 2004, stran 5202.

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/95), 7. člena odloka o plakatiranju (Uradni list RS, št. 43/97), statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) izdajam
S K L E P
o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz RS v Evropski parlament, ter za volitve v Državni zbor RS v jeseni – 2004
1. člen
Vsaka stranka, ki sodeluje na volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament, ter za volitve v Državni zbor v jeseni 2004, lahko pridobi skupno v naselju Hodoš 3 m2 plakatnega prostora in v vasi Krplivnik po 3 m2 na rednih plakatnih mestih (na vsakem plakatnem mestu po 1,5 m2) plakatnega prostora.
2. člen
Prostor na rednem plakatnem mestu je brezplačen, za m2 plakatnega prostora na dodatnem plakatnem mestu pa se plača 6.000 SIT po m2 plakatnega prostora. Plačilo od uporabe plakatnega prostora je prihodek proračuna Občine Hodoš.
3. člen
Organizatorji plakatiranja morajo vse plakate potrditi pri Občinski upravi občine Hodoš. Vsi nepotrjeni plakati se odstranijo na stroške izvajalca plakatiranja.
4. člen
Ta sklep je bil sprejet na 2. izredni seji Občinskega sveta občine Hodoš dne 15. 4. 2004 in začne veljati takoj, objavi se v Uradnem listu RS.
Št. 273/04
Hodoš, dne 16. aprila 2004.
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l. r.