Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1908. Sprememba pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina, stran 5202.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 30. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 12. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina
1. člen
V pravilniku za vrednotenje programov športa v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 36/00, 24/04) se v 7. členu drugi stavek črta.
2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-01/00-3
Hajdina, dne 8. aprila 2004.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.