Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1907. Sprememba odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 5201.

Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) in 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 12. redni seji dne 8. 4. 2004 sprejel
S P R E M E M B O O D L O K A
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
V odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 38/03) se 68. člen spremeni tako, da se glasi: Sežiganje komunalnih odpadkov na mestu nastanka, v gospodinjskih kuriščih, v kotlovnicah in podobno, je prepovedano. Sežiganje komunalnih odpadkov je dovoljeno le, če je za to izdano ustrezno upravno dovoljenje v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in predpisi o sežiganju odpadkov. Po tem odloku ne velja prepoved, za biološko razgradljiv material, ki nastane kot produkt v kmetijski proizvodnji (na vrtovih, sadovnjakih, vinogradih in rastlinjakih).
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/02-2
Hajdina, dne 8. aprila 2004.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.