Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1904. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči, stran 5199.

Na podlagi zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 2/04, ter odločbe US RS), 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02) in na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 15. redni seji dne 13. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči
I
Občina Dobrepolje daje soglasje k ceni storitev osebne pomoči za obdobje od 1. 1. do 31. 7. 2004, ki jo predlaga Center za socialno delo Grosuplje v višini 826.992,30 SIT na eno strokovno delavko mesečno za vse tri občine. Delež financiranja Občine Dobrepolje je 0,14 strokovne delavke v skupni višini 810.622,62 SIT.
II
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za leto 2004.
Št. 15104-1/99
Dobrepolje, dne 13. aprila 2004.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.