Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1901. Sklep o soglasju k ceni storitve socialne oskrbe na domu, stran 5198.

Občinski svet občine Črna na Koroškem je na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03 in 127/03) na 11. redni seji dne 6. 4. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občina Črna na Koroškem daje soglasje k ceni storitve socialne oskrbe na domu, katero je predlagal Center za socialno delo Ravne na Koroškem.
II
Cena ure za neposredno socialno oskrbo na domu znaša 1.725 SIT na uro.
III.
Občina Črna na Koroškem na podlagi 28. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/04) financira izvajanje pomoči na domu v višini 50% cene storitve, torej 862,50 SIT na uro.
IV.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 154-05-01/04
Črna na Koroškem, dne 7. aprila 2004.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab, inž. l. r.