Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1900. Sprememba pravilnika o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju okrog črpališč pitne vode v Občini Črenšovci, stran 5197.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99, 92/99, 27/01 in 69/02) je Občinski svet občine Črenšovci na 11. seji dne 7. 4. 2004 sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju okrog črpališč pitne vode v Občini Črenšovci
1. člen
V pravilniku o gospodarjenju na kmetijskih zemljiščih, kmetijah in posestvih na vodovarstvenem območju okrog črpališč pitne vode v Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 53/02), se črta celotno poglavje V. NADOMESTILA IN SPODBUDE – 14., 15. in 16. člen.
2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 56/11-04
Črenšovci, dne 7. aprila 2004.
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.