Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1897. Dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja, stran 5197.

Na podlagi 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), 30. in 38. člena ustanovitvenega akta Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00) izdaja direktor Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada po predhodnem soglasju nadzornega sveta št. 12003-1/2002 z dne 15. 4. 2004
D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
P O S L O V A N J A
za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02 in 33/03) se za členom 2.e doda nov 2.f člen, ki se glasi:
“2.f člen
»Določila členov 2.b do 2.e teh splošnih pogojev ne veljajo:
– za naložbe, ki jim je bil kredit odobren po načelu »de minimis«, ki ne izkrivlja ali ogroža konkurence ter ne predstavlja državne pomoči;
– za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih služb varstva okolja v javni lasti.«.
2. člen
Te dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12003-1/2002
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
Direktor
Ekološko razvojnega sklada
Republike Slovenije
Ljubo Žužek l. r.