Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1893. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, stran 5193.

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00, 59/01 in 55/03) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
1
V 9. točki sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 82/01, 108/01, 28/02, 5/03, 15/03 in 65/03; v nadaljevanju sklep) se v prvem odstavku nadomesti vrednost »80%« s »75%«, v četrtem odstavku pa vrednost »45%« s »40%«.
2
Na koncu tretjega odstavka 9. točke sklepa se dodata nova stavka, ki se glasita:
»Banka lahko znesek zmanjšanja stanja 7-dnevne začasne prodaje deviz z Banko Slovenije upošteva pri izračunu devizne pozicije dva delovna dneva pred datumom dospelosti. Prav tako lahko banka znesek povečanja stanja 7-dnevnega začasnega nakupa deviz z Banko Slovenije upošteva pri izračunu devizne pozicije na dan vpisa.«
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. aprila 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.