Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1891. Soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove "Mat kultra - ustanova za širjenje kulture", stran 5191.

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95)
S O G L A S J E
k ustanovitvenemu aktu ustanove »Mat kultra – ustanova za širjenje kulture«
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k ustanovitvenemu aktu ustanove »Mat kultra – ustanova za širjenje kulture«, s katerim je ustanovitelj Regionalni center za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje ob Savi ustanovil ustanovo »Mat kultra – ustanova za širjenje kulture«, skrajšano ime »Ustanova Mat kultura«, s sedežem v Zagorju ob Savi, Podvine 36, o čemer je notarka Marjana Kolenc-Rus, Obrtniška cesta 14, Trbovlje izdala notarski zapis, opr. št. SV 169/04 z dne 22. 3. 2004.
Št. 028-15/2004
Ljubljana, dne 29. marca 2004.
Ministrica
za kulturo
Andreja Rihter l. r.
1 Skladno s šestim odstavkom 95. člena ZDavP davčnemu zavezancu, ki sam obračuna in plača davek, od razlike med letom plačane akontacije in davkom po davčnem obračunu ne pripadajo obresti po četrtem odstavku 95. člena ZDavP.

2 Davčni zavezanec plačuje davek na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ, na podlagi obračuna, ki ga opravi sam (samoobdavčitev), ali na podlagi obračuna in vplačila davka, ki ga zanj opravi delodajalec oziroma izplačevalec od vsakega posameznega dohodka (davek po odbitku).

3 Iz prvega odstavka 108. člena ZDavP izhaja, da se plačuje davek v obliki akontacije (v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih) pri vseh tistih davkih, ki se odmerjajo od letne osnove.