Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1890. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo, stran 5191.

Na podlagi 41. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in za izvrševanje 65. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja ministrica za kulturo
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo
1. člen
V Pravilniku o opravljanju strokovnih izpitov za inšpektorje v Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo (Uradni list RS, št. 95/02) se v 2. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
"Za področje kulturne dediščine je pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju varstva kulturne dediščine."
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
"– inšpekcijski nadzor na področju kulturne dediščine".
3. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini in načinu opravljanja strokovnih izpitov za inšpektorje na področju kulturne dediščine, št. 166-1/00, z dne 29. 2. 2000.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-3/2002/14
Ljubljana, dne 1. aprila 2004.
EVA 2004-3511-0007
Andreja Rihter l. r.
Ministrica
za kulturo