Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1884. Pravilnik o določitvi pristojnega organa za vložitev vloge v zvezi z gensko spremenjeno krmo, stran 5177.

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena in šestega odstavka 4. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 13/02 in 110/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o določitvi pristojnega organa za vložitev vloge v zvezi z gensko spremenjeno krmo
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/03 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi in Uredbe (ES) št. 1830/03 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, v delih ki se nanašajo na krmo določa pristojni organ za vložitev vloge v zvezi z gensko spremenjeno krmo.
2. člen
(pristojni organ)
Vloga, pripravljena v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega Parlamenta in Sveta, se vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 56 – 58, 1000 Ljubljana.
3. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 324-01-31/2004/1
Ljubljana, dne 19. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0256
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano