Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1882. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov, stran 5176.

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov
1. člen
(1) Ta pravilnik določa, da morajo mlekarne, ki letno odkupijo več kot 5.000 ton mleka, vsak teden do torka do 12. ure posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene, brez DDV, ter količine za v predhodnem tednu prodane mlečne izdelke v Republiki Sloveniji, ki so navedeni na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če so cene za maslo bile nespremenjene najmanj pet ali več zaporednih tednov mora agencija poročati Komisiji o razlogih za nespreminjanje cen.
(3) Mlekarne iz prvega odstavka tega člena morajo do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec posredovati agenciji podatke o količinah odkupljenega mleka, o povprečni vsebnosti maščobe in beljakovin, o količini odkupljenega mleka z več kot 100.000 mikroorganizmov/ml in o količini odkupljenega mleka z več kot 400.000 somatskih celic/ml, ter o odkupnih cenah mleka, brez DDV, na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Mlekarne posredujejo podatke iz tega člena preko interneta.
2. člen
Kontrolo točnosti sporočanih podatkov, navedenih na obrazcih iz Prilog 1 in 2, izvaja dvakrat letno Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in mlečnih izdelkov (Uradni list RS, št. 113/00 in 77/01).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-112/2004
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0213
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano